Pobierz plik NIK - Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego 2016.pdf