Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
64 31,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
63 31,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
48 23,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
33 16,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
32 15,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
23 11,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 10,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
21 10,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
20 9,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
13 6,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
11 5,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
8 3,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 3,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 2,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 2,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 2,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 0,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
2 0,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,4%