Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
117 40,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
96 32,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
77 26,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
65 22,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
57 19,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
55 18,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
37 12,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
31 10,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
30 10,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
25 8,5%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
25 8,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
25 8,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
22 7,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
21 7,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
20 6,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
19 6,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 5,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
16 5,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
16 5,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
15 5,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
14 4,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 4,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
12 4,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 3,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
10 3,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
8 2,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
8 2,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 2,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
6 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 1,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 1,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 0,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 13,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 4,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 4,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 4,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 4,5%