Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
39 79,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 14,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 14,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 10,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
5 10,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 6,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 4,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 4,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy