Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
44 52,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
33 39,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
24 28,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
19 22,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
17 20,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 16,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 14,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
12 14,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 11,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 10,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 10,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 8,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
5 5,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
5 5,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 4,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 4,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 2,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 2,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 2,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 2,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 2,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 1,1%