Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
5 62,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 37,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 37,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 25,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 100,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 100,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 66,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 66,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 66,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 66,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 33,3%