Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
63 61,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
14 13,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
11 10,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 10,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 9,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 7,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 5,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 4,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 3,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 3,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 2,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 2,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 1,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy