Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
123 91,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
47 34,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
40 29,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
39 28,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 3,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 3,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 2,9%