Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
118 98,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
12 10,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 1,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,8%