Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
705 94,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
646 86,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
274 36,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
199 26,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
177 23,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
122 16,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
115 15,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
84 11,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
75 10,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
60 8,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
38 5,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
36 4,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
26 3,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
24 3,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
21 2,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
19 2,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 2,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
11 1,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 1,4%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
11 1,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 1,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
10 1,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
9 1,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 1,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 0,8%