Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
174 73,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
163 68,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
29 12,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
29 12,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
24 10,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
15 6,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
10 4,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 2,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 1,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 1,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 1,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 0,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,4%