Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
125 99,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 16,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
15 11,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 7,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 3,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 2,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 2,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 2,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 2,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,7%