Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
65 59,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
54 49,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
41 37,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
21 19,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
19 17,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 9,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 7,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
8 7,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 6,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 5,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 4,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 3,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 2,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 2,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,9%