Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
239 96,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
208 83,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 0,8%