Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 100,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 75,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 50,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 25,0%