Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
102 55,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
51 27,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
34 18,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
31 16,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
28 15,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
24 12,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
23 12,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
16 8,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
14 7,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 5,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 4,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 4,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 4,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
8 4,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 4,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
7 3,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 2,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 2,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 2,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,0%