Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
111 56,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
51 26,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
34 17,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
31 15,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
28 14,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
24 12,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
23 11,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
16 8,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
14 7,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 5,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 4,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 4,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 4,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
8 4,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 4,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
7 3,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 2,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 2,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 2,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 2,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 0,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,5%