Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
659 99,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
336 50,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
191 28,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
137 20,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
135 20,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
89 13,4%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
88 13,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
75 11,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
56 8,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
53 8,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
34 5,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
31 4,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
29 4,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
26 3,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
24 3,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 3,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
18 2,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
11 1,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 1,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 0,4%