Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
21 42,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
17 34,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
11 22,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 10,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 10,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 6,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 6,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 4,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 2,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 2,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 2,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 2,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 2,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 2,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy