Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
41 47,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 13,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 13,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 9,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 9,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 6,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 6,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 5,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
4 4,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 3,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 3,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 2,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 1,1%