Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
66 95,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 2,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,4%