Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
89 41,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
73 34,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
73 34,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
55 25,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
47 22,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
26 12,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
23 10,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 8,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
12 5,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
11 5,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
11 5,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
11 5,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 4,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 4,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 3,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 3,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 3,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 3,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 1,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 1,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 0,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy