Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
736 98,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
196 26,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
193 25,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
173 23,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
169 22,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
154 20,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
68 9,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
67 8,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
60 8,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
59 7,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
59