Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 29,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
15 23,4%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
12 18,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
11 17,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 10,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 10,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 9,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 7,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 4,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 4,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 3,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 3,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 3,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 1,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,5%