Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
6 42,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 35,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 21,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 14,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 14,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 14,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 7,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 7,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy