Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
25 49,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 43,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 11,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 7,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 5,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 5,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 3,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy