Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
76 47,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
53 32,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
43 26,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
41 25,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
35 21,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
34 21,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
26 16,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
24 14,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
24 14,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
24 14,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
23 14,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 13,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
22 13,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
20 12,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 11,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
15 9,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
15 9,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 6,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 6,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
11 6,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
10 6,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 5,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 4,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 3,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 2,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 2,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 2,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 1,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 1,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 1,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,6%