Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
39 46,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 24,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 18,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 13,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 10,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
9 10,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 9,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 8,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 8,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 4,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 3,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
3 3,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 3,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 3,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 3,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 2,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 2,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 2,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 1,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy