Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
38 95,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 15,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 7,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 5,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 2,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 2,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 2,5%