Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
105 77,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
25 18,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 8,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 5,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 5,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 4,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 3,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 2,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy