Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
24 35,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
19 27,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
11 16,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 10,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
5 7,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 5,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 2,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy