Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
97 63,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
25 16,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
21 13,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 10,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 9,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 7,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 6,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 6,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
9 5,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
9 5,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 4,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
7 4,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 3,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,9%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
3 1,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 1,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 1,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy