Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
18 78,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 21,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 4,3%