Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
21 46,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
18 40,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
16 35,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 24,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 13,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 11,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 8,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 2,2%