Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
98 85,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
27 23,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
26 22,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
23 20,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 2,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 1,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 0,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,8%