Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 84,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 46,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 15,3%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 7,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 7,6%