Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 części - nr postępowania 094/11.


Numer ogłoszenia: 173611 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 części - nr postępowania 094/11..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 części 2. Opis podziału na zadania: Zadanie 1 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie Droga nr 573 Nowy Duninów - gr. woj.w km 32+530 - 32+870 dł. 0,340 w m. Sewerynów str.L+P Droga nr 573 Nowy Duninów - gr. woj. w km 35+640-37+250 dł. 1,610 km od.Szczawin Borowy - Suserz str L + P Zadanie 2 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach Droga nr 575 Płock - Kazuń od km 23+000 - 24+500 dł. 1500 mb str. prawa; od km 33+170 - 33+870 dł. 700 mb str prawa Droga nr 583 GR. woj.. - Sanniki w km 10+600 - 11+200 dł. 600 mb str. lewa Droga nr 575 Płock - Kazuń od km 18+300 - 19+300 str prawa i lewa dł. 1000 m2; 33+170 - 33+870 str prawa dł. 700 x 2 1400 m2 Droga nr 583 GR. woj.. - Sanniki w km 10+600 - 10+900 str lewa dł. 300 Zadanie 3 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku Droga nr 540 Bielsk - Proboszczewice Sikórz w km 0+550 - 1+650, 1+950 - 4+280 dł. 3 430 str. L + P Zadanie 4 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku w ciągu drogi woj. nr 544 - odc. od km 78+650 do km 79+230 str. prawa dług. 580,0mb - odc. od km 95+800 do km 97+000 str. prawa dług. 1 200,0mb - odc. od km 97+910 do km 98+850 str. prawa dług. 940,0mb - odc. od km 104+800 do km 105+180 str. prawa dług. 380,0mb - odc. od km 107+150 do km 107+800 str. prawa dług. 650,0mb - odc. od km 108+000 do km 108+370 str. prawa dług. 370,0mb - odc. od km 78+650 do km 79+250 str. lewa dług. 600,0 mb - odc. od km 95+800 do km 97+000 str. lewa dług. 1 200,0 mb - odc. od km 97+890 do km 98+780 str. lewa dług. 890,0 mb - odc. od km 104+800 do km 105+200 str. lewa dług. 400,0 mb - odc. od km 107+100 do km 107+200 str. lewa dług. 100,0 mb - odc. od km 108+000 do km 108+350 str. lewa dług. 350,0 mb - odc. od km 108+900 do km 109+100 str. lewa dług. 200,0 mb Zadanie 5 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie w ciągu drogi woj. nr 541 - odc. Rościszewo - Nadolnik od km 78+085 do km 80+000 str. prawa dług. 1 865mb - odc. Rościszewo - Zamość od km 78+871 do km 79+558 str. lewa dług. 652mb - odc. Zamość - Nadolnik od km 79+564 do km 79+902 str. lewa dług. 333 mb - odc. Zamość - Nadolnik od km 79+902 do km 80+000 str. lewa dług. 98 mb w ciągu drogi woj. nr 561 - odc. Bieżuń - Adamowo od km 1+200 do km 4+015 str. prawa dług. 2 740mb - odc. Bieżuń - Adamowo od km 4+435 do km 6+015 str. prawa dług. 1 510 mb - odc. Bieżuń - Adamowo od km 1+200 do km 2+000 str. lewa dług. 767 mb w ciągu drogi woj. nr 563 - odc. Jasiony - Suchy Grunt od km 18+150 do km 18+950 str. lewa dług. 785mb Zadanie 6 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie w ciągu drogi woj. nr 615 - m. Trzcianka od km 0+050 do km 0+250 str. prawa dług. 200mb - m. Pawłowo od km 24+000 do km 24+100 str. prawa dług. 100mb w ciągu drogi woj. nr 616 - ul. Gruduska w Ciechanowie od km 45+590 do km 46+000 str. lewa dług. 260mb - ul. Gruduska w Ciechanowie od km 45+500 do km 45+620 str. prawa dług. 120 mb - m. Stawy od km 42+400 do km 42+560 str. lewa dług. 160 mb - m. Stawy od km 42+500 do km 42+750 str. prawa dług. 250 mb - m. Niestum od km 43+600 do km 43+700 str. prawa dług. 100 mb - m. Niestum od km 43+600 do km 43+700 str. lewa dług. 100 mb - m. Niestum od km 43+970 do km 44+500 str. prawa dług. 530 mb - m. Niestum od km 43+970 do km 44+500 str. lewa dług. 530 mb Zadanie 7 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim droga wojewódzka nr 719 w pik. od km 30+700 do km 65+226 (Grodzisk Maz. - Kamion) na wybranych odcinkach droga wojewódzka nr 719 w pik. od km 13+750 do km 17+300 (Warszawa - Pruszków) na wybranych odcinkach Zadanie 8 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach droga wojewódzka nr 705 w pik. od km 23+670 do km 30+770 (Sochaczew - Mizerka) na wybranych odcinkach droga wojewódzka nr 575 w pik. od km 54+600 do km 78+500 (Śladów - Grochale Stare) na wybranych odcinkach Zadanie 9 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu droga wojewódzka nr 614 Chorzele - Myszyniec na odcinkach: od km 3+700 do km 3+750 str. prawa /50m/ od km 4+950 do km 5+050 str. prawa /100m/ od km 5+700 do km 5+780 str. prawa /80m/ od km 6+100 do km 6+200 str. prawa /100m/ od km 6+450 do km 6+500 str. prawa /50m/ od km 6+020 do km 6+080 str. lewa /60m/ Zadanie 10 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie droga wojewódzka nr 627 Ostrołęka - Ostrów Maz. na odc. od km 37+530 do km 38+570 str. prawa w m. Ostrów Maz. ul. Stacyjna (L=1,040 km) Zadanie 11 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim Droga wojewódzka nr 632 od km 34+190 do km 37+705 dł. 3,515 km Zadanie 12 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku Droga wojewódzka nr 632 na trzech odcinkach od km 6+800 do km 7+300 dł. 0,500 km 500x2 = 1000 m od km 10+500 do km 11+500 dł. 1,000 km 1000x2 = 2000 m od km 20+700 do km 21+000 dł. 300 m str. prawa Droga wojewódzka nr 570 od km 17+300 do km 17+730 dł. 0,430 m 430 m str. lewa Droga wojewódzka nr 571 na dwóch odcinkach od km 34+100 do km 35+900 dł. 1,800 km str. lewa od km 34+100 do km 35+600 dł. 1,500 km str. praw. Zadanie 13 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Droga wojewódzka nr 618 na dwóch odcinkach: od km 25+700 do km 31+100 dł. 5,400 km 5400 m str. prawa od km 29+400 do km 31+030 dł. 1,630 km 1630 m str. lewa Zadanie 14 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach droga wojewódzka nr 698 na odcinku Pruszyn - Wojnów od km 5+550 do km 21+200 (wybrane odcinki) Zadanie 15 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim drogi wojewódzkie: - nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Telaki w km 74+750 -75+050 i w km 76+880 - 77+750 (wybrane odcinki) - nr 695 na odcinku Kosów Lacki - Olszew w km 1+350 - 3+750 (wybrane odcinki) Zadanie 16 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie droga wojewódzka nr 696 Węgrów - Chodów na odcinku od km 23+263 do km 24+542 długości 1279 m (wybrane odcinki) Zadanie 17 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu droga nr 733 od km 15+280 do km 16+830, od km 16+900 do km 17+448, m. Kowala przy posesji nr 57, od km 31+865 do km 32+270 droga nr 727 od km 63+870 do km 65+275, od km 61+250 do km 61+300, od km 59+430 do km 61+250, od km 57+100 do km 58+150, od km 55+400 do km 56+180 droga nr 744, od km 6+833 do km 7+800, od km 7+950 do km 10+080, od km 14+986 do km 15+350 droga nr 747, od km 35+900 do km 36+500, Zadanie 18 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie droga nr 733 od km 1+300 do km 2+850, od km 5+100 do km 6+600, od km 10+300 do km 11+400, od km 14+300 do km 15+200 droga nr 749 od km 16+600 do km 16+900, od km 17+700 do km 18+600 droga nr 727 od km 3+800 do km 5+200 Zadanie 19 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku Droga wojewódzka nr 739 (Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck) w m. Sobienki od km 14+970 do km 16+600 Droga wojewódzka nr 805 (Warszawice - Osieck - Pilawa - Wlichta) w m. Lipówki od km 19+494 do km 20+453 Droga wojewódzka nr 862 (Tabor - Podbiel - Osieck) w m. Osieck od km 8+630 do km 9+625 Zadanie 20 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach Droga wojewódzka nr 807 (Maciejowice - Sobolew - Żelechów - gr. woj.) od km 20+700 do km 21+700 m. Ostrożeń Pierwszy, od km 23+400 do km 24+200 m. Piastów, od km 32+878 do km 34+408 Żelechów - Jarczew Zadanie 21 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie Droga wojewódzka nr 722 (Piaseczno - Grójec) od km 0+138 do km 20+531 (na wybranych odcinkach) Droga wojewódzka nr 683 (Prażmów /droga 722/ - Dębówka /droga 50/) od km 20+740 do km 20+944 Zadanie 22 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce Droga wojewódzka nr 730 Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów od km 5+900 do km 7+850, od km 9+300 do km 10+150, od km 13+350 do km 13+870; od km 15+020 do km 15+870. 3. Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW wyznacza inspektora nadzoru robót w danym Rejonie dla poszczególnego zadania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli użytych do robót materiałów, celem sprawdzenia ich jakości i zgodności z Polska Normą, a w przypadku stwierdzenia złej jakości materiałów lub złej jakości wykonanych robót, prawo egzekwowania ponownego wykonanie robót na koszt Wykonawcy. 5. Przed przystąpieniem do robót teren powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Za wykonane roboty Wykonawca udzieli jednorazowej gwarancji. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 22.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlane polegające na letnim utrzymaniu dróg (m.in. odmulenie rowów, ścinka poboczy, naprawa przepustów, wykonanie poboczy, frezowanie karp drzew) o wartości nie mniejszej niż: ZADANIE 1 - 55 000,00 zł ZADANIE 2 - 65 000,00 zł ZADANIE 3 - 70 000,00 zł ZADANIE 4 - 50 000,00 zł ZADANIE 5 - 55 000,00 zł ZADANIE 6 - 15 000,00 zł ZADANIE 7 - 70 000,00 zł ZADANIE 8 - 77 000,00 zł ZADANIE 9 - 15 000,00 zł ZADANIE 10 - 84 000,00 zł ZADANIE 11 - 40 000,00 zł ZADANIE 12 - 40 000,00 zł ZADANIE 13 - 40 000,00 zł ZADANIE 14 - 65 000,00 zł ZADANIE 15 - 65 000,00 zł ZADANIE 16 - 60 000,00 zł ZADANIE 17 - 170 000,00 zł ZADANIE 18 - 90 000,00 zł ZADANIE 19 - 55 000,00 zł ZADANIE 20 - 55 000,00 zł ZADANIE 21 - 70 000,00 zł ZADANIE 22 - 60 000,00 zł


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. III. 4.1 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 205, 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.07.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie Droga nr 573 Nowy Duninów - gr. woj.w km 32+530 - 32+870 dł. 0,340 w m. Sewerynów str.L+P Droga nr 573 Nowy Duninów - gr. woj. w km 35+640-37+250 dł. 1,610 km od.Szczawin Borowy - Suserz str L + P.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach Droga nr 575 Płock - Kazuń od km 23+000 - 24+500 dł. 1500 mb str. prawa; od km 33+170 - 33+870 dł. 700 mb str prawa Droga nr 583 GR. woj.. - Sanniki w km 10+600 - 11+200 dł. 600 mb str. lewa Droga nr 575 Płock - Kazuń od km 18+300 - 19+300 str prawa i lewa dł. 1000 m2; 33+170 - 33+870 str prawa dł. 700 x 2 1400 m2 Droga nr 583 GR. woj.. - Sanniki w km 10+600 - 10+900 str lewa dł. 300.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku Droga nr 540 Bielsk - Proboszczewice Sikórz w km 0+550 - 1+650, 1+950 - 4+280 dł. 3 430 str. L + P.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku w ciągu drogi woj. nr 544 - odc. od km 78+650 do km 79+230 str. prawa dług. 580,0mb - odc. od km 95+800 do km 97+000 str. prawa dług. 1 200,0mb - odc. od km 97+910 do km 98+850 str. prawa dług. 940,0mb - odc. od km 104+800 do km 105+180 str. prawa dług. 380,0mb - odc. od km 107+150 do km 107+800 str. prawa dług. 650,0mb - odc. od km 108+000 do km 108+370 str. prawa dług. 370,0mb - odc. od km 78+650 do km 79+250 str. lewa dług. 600,0 mb - odc. od km 95+800 do km 97+000 str. lewa dług. 1 200,0 mb - odc. od km 97+890 do km 98+780 str. lewa dług. 890,0 mb - odc. od km 104+800 do km 105+200 str. lewa dług. 400,0 mb - odc. od km 107+100 do km 107+200 str. lewa dług. 100,0 mb - odc. od km 108+000 do km 108+350 str. lewa dług. 350,0 mb - odc. od km 108+900 do km 109+100 str. lewa dług. 200,0 mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie w ciągu drogi woj. nr 541 - odc. Rościszewo - Nadolnik od km 78+085 do km 80+000 str. prawa dług. 1 865mb - odc. Rościszewo - Zamość od km 78+871 do km 79+558 str. lewa dług. 652mb - odc. Zamość - Nadolnik od km 79+564 do km 79+902 str. lewa dług. 333 mb - odc. Zamość - Nadolnik od km 79+902 do km 80+000 str. lewa dług. 98 mb w ciągu drogi woj. nr 561 - odc. Bieżuń - Adamowo od km 1+200 do km 4+015 str. prawa dług. 2 740mb - odc. Bieżuń - Adamowo od km 4+435 do km 6+015 str. prawa dług. 1 510 mb - odc. Bieżuń - Adamowo od km 1+200 do km 2+000 str. lewa dług. 767 mb w ciągu drogi woj. nr 563 - odc. Jasiony - Suchy Grunt od km 18+150 do km 18+950 str. lewa dług. 785mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie w ciągu drogi woj. nr 615 - m. Trzcianka od km 0+050 do km 0+250 str. prawa dług. 200mb - m. Pawłowo od km 24+000 do km 24+100 str. prawa dług. 100mb w ciągu drogi woj. nr 616 - ul. Gruduska w Ciechanowie od km 45+590 do km 46+000 str. lewa dług. 260mb - ul. Gruduska w Ciechanowie od km 45+500 do km 45+620 str. prawa dług. 120 mb - m. Stawy od km 42+400 do km 42+560 str. lewa dług. 160 mb - m. Stawy od km 42+500 do km 42+750 str. prawa dług. 250 mb - m. Niestum od km 43+600 do km 43+700 str. prawa dług. 100 mb - m. Niestum od km 43+600 do km 43+700 str. lewa dług. 100 mb - m. Niestum od km 43+970 do km 44+500 str. prawa dług. 530 mb - m. Niestum od km 43+970 do km 44+500 str. lewa dług. 530 mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim droga wojewódzka nr 719 w pik. od km 30+700 do km 65+226 (Grodzisk Maz. - Kamion) na wybranych odcinkach droga wojewódzka nr 719 w pik. od km 13+750 do km 17+300 (Warszawa - Pruszków) na wybranych odcinkach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach droga wojewódzka nr 705 w pik. od km 23+670 do km 30+770 (Sochaczew - Mizerka) na wybranych odcinkach droga wojewódzka nr 575 w pik. od km 54+600 do km 78+500 (Śladów - Grochale Stare) na wybranych odcinkach.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu droga wojewódzka nr 614 Chorzele - Myszyniec na odcinkach: od km 3+700 do km 3+750 str. prawa /50m/ od km 4+950 do km 5+050 str. prawa /100m/ od km 5+700 do km 5+780 str. prawa /80m/ od km 6+100 do km 6+200 str. prawa /100m/ od km 6+450 do km 6+500 str. prawa /50m/ od km 6+020 do km 6+080 str. lewa /60m/.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie droga wojewódzka nr 627 Ostrołęka - Ostrów Maz. na odc. od km 37+530 do km 38+570 str. prawa w m. Ostrów Maz. ul. Stacyjna (L=1,040 km).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim Droga wojewódzka nr 632 od km 34+190 do km 37+705 dł. 3,515 km.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku Droga wojewódzka nr 632 na trzech odcinkach od km 6+800 do km 7+300 dł. 0,500 km 500x2 = 1000 m od km 10+500 do km 11+500 dł. 1,000 km 1000x2 = 2000 m od km 20+700 do km 21+000 dł. 300 m str. prawa Droga wojewódzka nr 570 od km 17+300 do km 17+730 dł. 0,430 m 430 m str. lewa Droga wojewódzka nr 571 na dwóch odcinkach od km 34+100 do km 35+900 dł. 1,800 km str. lewa od km 34+100 do km 35+600 dł. 1,500 km str. praw..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Droga wojewódzka nr 618 na dwóch odcinkach: od km 25+700 do km 31+100 dł. 5,400 km 5400 m str. prawa od km 29+400 do km 31+030 dł. 1,630 km 1630 m str. lewa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach droga wojewódzka nr 698 na odcinku Pruszyn - Wojnów od km 5+550 do km 21+200 (wybrane odcinki).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim drogi wojewódzkie: - nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Telaki w km 74+750 -75+050 i w km 76+880 - 77+750 (wybrane odcinki) - nr 695 na odcinku Kosów Lacki - Olszew w km 1+350 - 3+750 (wybrane odcinki).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie droga wojewódzka nr 696 Węgrów - Chodów na odcinku od km 23+263 do km 24+542 długości 1279 m (wybrane odcinki).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu droga nr 733 od km 15+280 do km 16+830, od km 16+900 do km 17+448, m. Kowala przy posesji nr 57, od km 31+865 do km 32+270 droga nr 727 od km 63+870 do km 65+275, od km 61+250 do km 61+300, od km 59+430 do km 61+250, od km 57+100 do km 58+150, od km 55+400 do km 56+180 droga nr 744, od km 6+833 do km 7+800, od km 7+950 do km 10+080, od km 14+986 do km 15+350 droga nr 747, od km 35+900 do km 36+500,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie droga nr 733 od km 1+300 do km 2+850, od km 5+100 do km 6+600, od km 10+300 do km 11+400, od km 14+300 do km 15+200 droga nr 749 od km 16+600 do km 16+900, od km 17+700 do km 18+600 droga nr 727 od km 3+800 do km 5+200.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku Droga wojewódzka nr 739 (Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck) w m. Sobienki od km 14+970 do km 16+600 Droga wojewódzka nr 805 (Warszawice - Osieck - Pilawa - Wlichta) w m. Lipówki od km 19+494 do km 20+453 Droga wojewódzka nr 862 (Tabor - Podbiel - Osieck) w m. Osieck od km 8+630 do km 9+625.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach Droga wojewódzka nr 807 (Maciejowice - Sobolew - Żelechów - gr. woj.) od km 20+700 do km 21+700 m. Ostrożeń Pierwszy, od km 23+400 do km 24+200 m. Piastów, od km 32+878 do km 34+408 Żelechów - Jarczew.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie Droga wojewódzka nr 722 (Piaseczno - Grójec) od km 0+138 do km 20+531 (na wybranych odcinkach) Droga wojewódzka nr 683 (Prażmów /droga 722/ - Dębówka /droga 50/) od km 20+740 do km 20+944.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce Droga wojewódzka nr 730 Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów od km 5+900 do km 7+850, od km 9+300 do km 10+150, od km 13+350 do km 13+870; od km 15+020 do km 15+870..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 części - nr postępowania 094/11


Numer ogłoszenia: 235941 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 173611 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 części - nr postępowania 094/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 części 2. Opis podziału na zadania: Zadanie 1 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie Droga nr 573 Nowy Duninów - gr. woj.w km 32+530 - 32+870 dł. 0,340 w m. Sewerynów str.L+P Droga nr 573 Nowy Duninów - gr. woj. w km 35+640-37+250 dł. 1,610 km od.Szczawin Borowy - Suserz str L + P Zadanie 2 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach Droga nr 575 Płock - Kazuń od km 23+000 - 24+500 dł. 1500 mb str. prawa; od km 33+170 - 33+870 dł. 700 mb str prawa Droga nr 583 GR. woj.. - Sanniki w km 10+600 - 11+200 dł. 600 mb str. lewa Droga nr 575 Płock - Kazuń od km 18+300 - 19+300 str prawa i lewa dł. 1000 m2; 33+170 - 33+870 str prawa dł. 700 x 2 1400 m2 Droga nr 583 GR. woj.. - Sanniki w km 10+600 - 10+900 str lewa dł. 300 Zadanie 3 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku Droga nr 540 Bielsk - Proboszczewice Sikórz w km 0+550 - 1+650, 1+950 - 4+280 dł. 3 430 str. L + P Zadanie 4 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku w ciągu drogi woj. nr 544 - odc. od km 78+650 do km 79+230 str. prawa dług. 580,0mb - odc. od km 95+800 do km 97+000 str. prawa dług. 1 200,0mb - odc. od km 97+910 do km 98+850 str. prawa dług. 940,0mb - odc. od km 104+800 do km 105+180 str. prawa dług. 380,0mb - odc. od km 107+150 do km 107+800 str. prawa dług. 650,0mb - odc. od km 108+000 do km 108+370 str. prawa dług. 370,0mb - odc. od km 78+650 do km 79+250 str. lewa dług. 600,0 mb - odc. od km 95+800 do km 97+000 str. lewa dług. 1 200,0 mb - odc. od km 97+890 do km 98+780 str. lewa dług. 890,0 mb - odc. od km 104+800 do km 105+200 str. lewa dług. 400,0 mb - odc. od km 107+100 do km 107+200 str. lewa dług. 100,0 mb - odc. od km 108+000 do km 108+350 str. lewa dług. 350,0 mb - odc. od km 108+900 do km 109+100 str. lewa dług. 200,0 mb Zadanie 5 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie w ciągu drogi woj. nr 541 - odc. Rościszewo - Nadolnik od km 78+085 do km 80+000 str. prawa dług. 1 865mb - odc. Rościszewo - Zamość od km 78+871 do km 79+558 str. lewa dług. 652mb - odc. Zamość - Nadolnik od km 79+564 do km 79+902 str. lewa dług. 333 mb - odc. Zamość - Nadolnik od km 79+902 do km 80+000 str. lewa dług. 98 mb w ciągu drogi woj. nr 561 - odc. Bieżuń - Adamowo od km 1+200 do km 4+015 str. prawa dług. 2 740mb - odc. Bieżuń - Adamowo od km 4+435 do km 6+015 str. prawa dług. 1 510 mb - odc. Bieżuń - Adamowo od km 1+200 do km 2+000 str. lewa dług. 767 mb w ciągu drogi woj. nr 563 - odc. Jasiony - Suchy Grunt od km 18+150 do km 18+950 str. lewa dług. 785mb Zadanie 6 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie w ciągu drogi woj. nr 615 - m. Trzcianka od km 0+050 do km 0+250 str. prawa dług. 200mb - m. Pawłowo od km 24+000 do km 24+100 str. prawa dług. 100mb w ciągu drogi woj. nr 616 - ul. Gruduska w Ciechanowie od km 45+590 do km 46+000 str. lewa dług. 260mb - ul. Gruduska w Ciechanowie od km 45+500 do km 45+620 str. prawa dług. 120 mb - m. Stawy od km 42+400 do km 42+560 str. lewa dług. 160 mb - m. Stawy od km 42+500 do km 42+750 str. prawa dług. 250 mb - m. Niestum od km 43+600 do km 43+700 str. prawa dług. 100 mb - m. Niestum od km 43+600 do km 43+700 str. lewa dług. 100 mb - m. Niestum od km 43+970 do km 44+500 str. prawa dług. 530 mb - m. Niestum od km 43+970 do km 44+500 str. lewa dług. 530 mb Zadanie 7 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim droga wojewódzka nr 719 w pik. od km 30+700 do km 65+226 (Grodzisk Maz. - Kamion) na wybranych odcinkach droga wojewódzka nr 719 w pik. od km 13+750 do km 17+300 (Warszawa - Pruszków) na wybranych odcinkach Zadanie 8 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach droga wojewódzka nr 705 w pik. od km 23+670 do km 30+770 (Sochaczew - Mizerka) na wybranych odcinkach droga wojewódzka nr 575 w pik. od km 54+600 do km 78+500 (Śladów - Grochale Stare) na wybranych odcinkach Zadanie 9 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu droga wojewódzka nr 614 Chorzele - Myszyniec na odcinkach: od km 3+700 do km 3+750 str. prawa /50m/ od km 4+950 do km 5+050 str. prawa /100m/ od km 5+700 do km 5+780 str. prawa /80m/ od km 6+100 do km 6+200 str. prawa /100m/ od km 6+450 do km 6+500 str. prawa /50m/ od km 6+020 do km 6+080 str. lewa /60m/ Zadanie 10 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie droga wojewódzka nr 627 Ostrołęka - Ostrów Maz. na odc. od km 37+530 do km 38+570 str. prawa w m. Ostrów Maz. ul. Stacyjna (L=1,040 km) Zadanie 11 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim Droga wojewódzka nr 632 od km 34+190 do km 37+705 dł. 3,515 km Zadanie 12 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku Droga wojewódzka nr 632 na trzech odcinkach od km 6+800 do km 7+300 dł. 0,500 km 500x2 = 1000 m od km 10+500 do km 11+500 dł. 1,000 km 1000x2 = 2000 m od km 20+700 do km 21+000 dł. 300 m str. prawa Droga wojewódzka nr 570 od km 17+300 do km 17+730 dł. 0,430 m 430 m str. lewa Droga wojewódzka nr 571 na dwóch odcinkach od km 34+100 do km 35+900 dł. 1,800 km str. lewa od km 34+100 do km 35+600 dł. 1,500 km str. praw. Zadanie 13 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie Droga wojewódzka nr 618 na dwóch odcinkach: od km 25+700 do km 31+100 dł. 5,400 km 5400 m str. prawa od km 29+400 do km 31+030 dł. 1,630 km 1630 m str. lewa Zadanie 14 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach droga wojewódzka nr 698 na odcinku Pruszyn - Wojnów od km 5+550 do km 21+200 (wybrane odcinki) Zadanie 15 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim drogi wojewódzkie: - nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Telaki w km 74+750 -75+050 i w km 76+880 - 77+750 (wybrane odcinki) - nr 695 na odcinku Kosów Lacki - Olszew w km 1+350 - 3+750 (wybrane odcinki) Zadanie 16 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie droga wojewódzka nr 696 Węgrów - Chodów na odcinku od km 23+263 do km 24+542 długości 1279 m (wybrane odcinki) Zadanie 17 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu droga nr 733 od km 15+280 do km 16+830, od km 16+900 do km 17+448, m. Kowala przy posesji nr 57, od km 31+865 do km 32+270 droga nr 727 od km 63+870 do km 65+275, od km 61+250 do km 61+300, od km 59+430 do km 61+250, od km 57+100 do km 58+150, od km 55+400 do km 56+180 droga nr 744, od km 6+833 do km 7+800, od km 7+950 do km 10+080, od km 14+986 do km 15+350 droga nr 747, od km 35+900 do km 36+500, Zadanie 18 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie droga nr 733 od km 1+300 do km 2+850, od km 5+100 do km 6+600, od km 10+300 do km 11+400, od km 14+300 do km 15+200 droga nr 749 od km 16+600 do km 16+900, od km 17+700 do km 18+600 droga nr 727 od km 3+800 do km 5+200 Zadanie 19 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku Droga wojewódzka nr 739 (Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck) w m. Sobienki od km 14+970 do km 16+600 Droga wojewódzka nr 805 (Warszawice - Osieck - Pilawa - Wlichta) w m. Lipówki od km 19+494 do km 20+453 Droga wojewódzka nr 862 (Tabor - Podbiel - Osieck) w m. Osieck od km 8+630 do km 9+625 Zadanie 20 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach Droga wojewódzka nr 807 (Maciejowice - Sobolew - Żelechów - gr. woj.) od km 20+700 do km 21+700 m. Ostrożeń Pierwszy, od km 23+400 do km 24+200 m. Piastów, od km 32+878 do km 34+408 Żelechów - Jarczew Zadanie 21 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie Droga wojewódzka nr 722 (Piaseczno - Grójec) od km 0+138 do km 20+531 (na wybranych odcinkach) Droga wojewódzka nr 683 (Prażmów /droga 722/ - Dębówka /droga 50/) od km 20+740 do km 20+944 Zadanie 22 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce Droga wojewódzka nr 730 Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów od km 5+900 do km 7+850, od km 9+300 do km 10+150, od km 13+350 do km 13+870; od km 15+020 do km 15+870. 3. Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW wyznacza inspektora nadzoru robót w danym Rejonie dla poszczególnego zadania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli użytych do robót materiałów, celem sprawdzenia ich jakości i zgodności z Polska Normą, a w przypadku stwierdzenia złej jakości materiałów lub złej jakości wykonanych robót, prawo egzekwowania ponownego wykonanie robót na koszt Wykonawcy. 5. Przed przystąpieniem do robót teren powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Za wykonane roboty Wykonawca udzieli jednorazowej gwarancji. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.23.24.52-5, 77.31.21.00-1, 77.31.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Markiem Smyczyńskim prowadzącym działalność pod nazwą Firma Robót Budowlanych i Drogowych - Usługi Transportowe, ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 95356,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  108609,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  108609,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  108609,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Lechem Opasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 109723,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97317,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  97317,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97317,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Katarzyną Miklewską prowadzącą działalność pod nazwą Usługi Budowlane i Transportowe, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120066,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100634,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  100634,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  132956,85


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Lechem Opasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 83316,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85076,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  85076,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  270698,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Lechem Opasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  90405,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  90405,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  322875,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Lechem Opasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24910,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28905,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28905,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40467,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - REM Sp. z o.o., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 117500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92742,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  92742,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  328410,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - REM Sp. z o.o, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89790,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  89790,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  260760,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Andrzej Sobieski prowadzącym działalność pod nazwą SOB - BRUK Andrzej Sobieski, Kaczkowo Stare 63a, 07-306 Brok, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25080,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20565,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  20565,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24354,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 137520,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66124,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  66124,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66124,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51881,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  51881,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  103762,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51881,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  51881,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129703,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51881,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  51881,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77822,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-032 Małkiia Góra, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 111800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  115164,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  115164,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  278853,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 108170,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  111542,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  111542,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  195305,55


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Adam Witkowski prowadzącym działalność pod nazwą Firma Usługowo - Handlowa Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 105128,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  91112,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  91112,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  187990,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Andrzej Lewandowski prowadzącym działalność pod nazwą Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Pzysucha, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 283752,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  230597,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  230597,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  340999,05


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Andrzej Lewandowski prowadzącym działalność pod nazwą Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 152150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  135300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  135300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  269862,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DESO BIS s.c. S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński, prowadzone przez:, Dębnowola 8, 05-600 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Stanisława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c., Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Radosława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c, Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Przemysława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c., Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 95013,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119692,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  119692,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  147600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • p. Ryszard Babik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRANS - DROG - KOP, Gończyce, ul. Osiedlowa 5, 08-460 Sobolew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 91610,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  90368,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  90368,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  121733,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DESO BIS s.c. S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński prowadzona przez:, Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Stanisława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c, Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Radosława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c, Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Przemysława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c., Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 118201,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  112003,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  112003,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  112003,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DESO BIS s.c. S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński prowadzoną przez:, Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Stanisława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c., Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Radosława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c, Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.
 • p. Sowińskiego Przemysława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c., Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101618,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  163467,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  163467,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  163467,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17361120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 22
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 205, 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
45232452-5 Roboty odwadniające
77312000-0 Usługi usuwania chwastów
77312100-1 Usługi odchwaszczania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie. p. Markiem Smyczyńskim prowadzącym działalność pod nazwą Firma Robót Budowlanych i Drogowych - Usługi Transportowe
ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
2011-09-02 108 609,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach p. Lechem Opasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2011-09-02 97 317,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku p. Katarzyną Miklewską prowadzącą działalność pod nazwą Usługi Budowlane i Transportowe
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
2011-09-02 100 634,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku p. Lechem Opasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2011-09-02 85 076,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie p. Lechem Opasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2011-09-02 90 405,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie p. Lechem Opasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2011-09-02 28 905,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim DROG - REM Sp. z o.o.
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-09-02 92 742,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach DROG - REM Sp. z o.o
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-09-02 89 790,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu p. Andrzej Sobieski prowadzącym działalność pod nazwą SOB - BRUK Andrzej Sobieski
Kaczkowo Stare 63a, 07-306 Brok, woj. mazowieckie
2011-09-02 20 565,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2011-09-02 66 124,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2011-09-02 51 881,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2011-09-02 51 881,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2011-09-02 51 881,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-032 Małkiia Góra, woj. mazowieckie
2011-09-02 115 164,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim p. Krzysztof Pyrgiel prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Transportowe Pyrgiel Krzysztof
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2011-09-02 111 542,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie p. Adam Witkowski prowadzącym działalność pod nazwą Firma Usługowo - Handlowa Adam Witkowski
ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna, woj. mazowieckie
2011-09-02 91 112,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu p. Andrzej Lewandowski prowadzącym działalność pod nazwą Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Pzysucha, woj. mazowieckie
2011-09-02 230 597,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Potworowie p. Andrzej Lewandowski prowadzącym działalność pod nazwą Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
2011-09-02 135 300,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku DESO BIS s.c. S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński, prowadzone przez:
Dębnowola 8, 05-600 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 29 923,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku p. Sowińskiego Stanisława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c.
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 29 923,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku p. Sowińskiego Radosława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 29 923,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku p. Sowińskiego Przemysława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c.
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 29 923,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach p. Ryszard Babik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRANS - DROG - KOP
Gończyce, ul. Osiedlowa 5, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie
2011-09-02 90 368,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie DESO BIS s.c. S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński prowadzona przez:
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 28 000,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie p. Sowińskiego Stanisława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 28 000,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie p. Sowińskiego Radosława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 28 000,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie p. Sowińskiego Przemysława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c.
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 28 000,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce DESO BIS s.c. S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński prowadzoną przez:
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 40 866,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce p. Sowińskiego Stanisława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c.
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 40 866,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce p. Sowińskiego Radosława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 40 866,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce p. Sowińskiego Przemysława prowadzącego działalność pod nazwą DESO BIS s.c.
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2011-09-02 40 866,00