Brak pliku ogłoszenia!
Adres: ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sosir@sosir.slupsk.pl
tel: 59 844 75 33
fax: 598 437 417
Termin składania wniosków lub ofert:
2020-05-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 538469-N-2020
ID postępowania Zamawiającego: SOSiR.ZP-I.261.01.2020
Data publikacji zamówienia: 2020-05-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.sosirslupsk.naszbip.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71317200-5 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa