Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 18939620150 Data Udzielenia: 2015-07-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (5)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
90 480,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-07-24
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
90 480,00 zł
Minimalna złożona oferta:
90 480,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
90 480,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
90 480,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
4 000,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-07-24
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 000,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski
Oklaewko 76, 87-335 Świedziebnia, woj. kujawsko-pomorskie
986,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-07-24
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
986,00 zł
Minimalna złożona oferta:
986,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
986,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
986,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
4 750,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-07-24
Dotyczy cześci nr:
10
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 750,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 750,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 750,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 750,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych Marek, Bożena Sobotka s.c.
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
142 740,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-07-24
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
142 740,00 zł
Minimalna złożona oferta:
142 740,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
142 740,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
142 740,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica..


Numer ogłoszenia: 189396 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica...


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w nadleśnictwie Brodnica w 2015 r. dotyczące ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącego utrzymania dróg leśnych...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski, Oklaewko 76, 87-335 Świedziebnia, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 986,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  986,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  986,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  986,42


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4750,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek, Bożena Sobotka s.c., ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 143040,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  142740,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  142740,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  142740,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 96590,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  90480,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  90480,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90480,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. SA-2710-9/2014). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2015 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 01 Leśnictwo Bachotek 1. Bieżące utrzymanie dróg leśnych - z powodu przygotowywania do naprawy sąsiedniej drogi, droga w oddziałach 201 i 197 jest niezbędna do wywozu wcześniej pozyskanego drewna w oddz. 219 d. W związku z powyższym konieczne jest wycięcie podszytów z pobocza drogi w celu umożliwienia przejazdu pojazdów wywożących drewno. Bieżące utrzymanie dróg leśnych jest elementem planu podstawowego. Część nr 02 Leśnictwo Karbowo 1. Spalanie gałęzi świerkowych - w związku z zaobserwowaniem wzmożonego występowania czterooczaka świerkowca, konieczne jest spalenie gałęzi i drzewek świerkowych opanowanych przez owady. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 10 Leśnictwo Zarośle 1. Zbiór owoców - w związku z urodzajem owoców drzew i krzewów leśnych, konieczny jest ich zbiór, oczyszczenie i wyłuszczenie nasion w celu odbudowania bazy nasiennej nadleśnictwa. Urodzaj nie był możliwy do przewidzenia na etapie sporządzania planu podstawowego. Część nr 11 Leśnictwo Borek 1. Pozyskanie i zrywka drewna - po przejściu przez leśnictwo silnych wiatrów w dniu 19 lipca br. konieczne jest usunięcie szkód powstałych w drzewostanach, których nie sposób było przewidzieć. 2. Naprawa siatki zabezpieczającej uprawy - po przejściu przez leśnictwo w dniu 19 lipca br. silnych wiatrów, część siatki zabezpieczającej uprawy uległa uszkodzenie przez spadające gałęzie. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. powstałych szkód. 3. Bieżąca naprawa dróg leśnych - w związku z wystąpieniem szkód od wiatru oraz ulewnych opadów deszczu w dniu 19.07.2015 r., konieczny jest remont dróg, w celu zapewnienia ich przejezdności. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. szkód. Część nr 15 - Leśnictwo Górzno 1. Pozyskanie i zrywka drewna - huragan z dnia 19.07.2015 r. spowodował duże utrudnienia w pracach związanych z pozyskaniem i zrywką drewna - wywaliło ok. 500 m3 drewna - szkody kępowe - powierzchniowe, których nie sposób było przewidzieć. 2. Bieżąca naprawa dróg leśnych - po przejściu silnych wiatrów, część dróg została zatarasowana przez powalone drzewa. Konieczne jest udrożnienie dróg, by umożliwić wywóz drewna. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzi ww. czynności Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.