Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 9102620100 Data Udzielenia: 2010-03-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (8)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
1 343,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-29
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 344,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 344,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 344,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 344,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Leśnych Stefan Gurtatowski
Szafarnia 66, 13-315 Tereszewo, woj. warmińsko-mazurskie
804,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-29
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
805,00 zł
Minimalna złożona oferta:
805,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
805,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
805,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Długi Most Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
1 193,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-29
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 194,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 194,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 194,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 194,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Zarośle Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
450,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-29
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
450,00 zł
Minimalna złożona oferta:
450,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
450,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
450,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski
Szafarnia, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
980,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
980,00 zł
Minimalna złożona oferta:
980,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
980,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
980,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Szkółka Zespolona Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
21 577,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-29
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
21 577,00 zł
Minimalna złożona oferta:
21 577,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
21 577,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
21 577,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Buczkowo Zakład Usług Leśnych Józef Szymański
Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
23 950,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-29
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
23 950,00 zł
Minimalna złożona oferta:
23 950,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
23 950,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
23 950,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych S.C. Marek i Bożena Sobotka
ul. Floriana, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
1 257,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-29
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 258,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 258,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 258,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 258,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej


Numer ogłoszenia: 91026 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonawstwo usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej - nasiennictwo, ochrona lasu, hodowla lasu i zagospodarowanie leśne.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2, 77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski, Szafarnia, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1036,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  980,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  980,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  980,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 465,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  450,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  450,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  450,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Szkółka Zespolona Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21865,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21577,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  21577,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21577,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych S.C. Marek i Bożena Sobotka, ul. Floriana, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1310,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1257,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1257,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1257,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Buczkowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Józef Szymański, Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1193,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1193,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1193,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1193,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1345,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1343,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  1343,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1343,59


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stefan Gurtatowski, Szafarnia 66, 13-315 Tereszewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 808,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  804,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  804,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  804,60


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Postępowanie dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-8/2009, A- 2710-1/2010, A-2713-1/2010) i stanowi w przedmiotowym zakresie część tego samego planu gospodarczo-finansowego zamawiającego na 2010 r. Jego wykonanie jest w ten sposób niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych lub rynkowych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2010 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP.