Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 9106820120 Data Udzielenia: 2012-03-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (7)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
1 065,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-23
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 065,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 065,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 065,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 065,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
9 930,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-23
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
9 931,00 zł
Minimalna złożona oferta:
9 931,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
9 931,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
9 931,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
Małgorzatka 6161 Karbowo, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
7 769,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-23
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
7 770,00 zł
Minimalna złożona oferta:
7 770,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
7 770,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
7 770,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2 100,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-23
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 100,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 100,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 100,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 100,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górale Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, woj. warmińsko-mazurskie
1 260,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-23
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 260,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 260,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 260,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 260,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2 991,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-23
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 991,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 991,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 991,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 991,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
5 556,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-23
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
5 556,00 zł
Minimalna złożona oferta:
5 556,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
5 556,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
5 556,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 91068 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r. dotyczące pozyskania drewna, ochrony lasu, hodowli lasu, zagospodarowania..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, Małgorzatka 6161 Karbowo, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7769,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7769,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  7769,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7769,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9930,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9930,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  9930,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9930,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1080,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1065,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1065,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1065,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski, Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1260,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1260,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1260,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1260,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2100,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2100,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2100,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka, Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3141,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2991,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  2991,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2991,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka, Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5556,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5556,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5556,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5556,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-12/2011, A- 2713-2/2011). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2012 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50%zamówienia podstawowego. Część nr 02 Leśnictwo Karbowo 1. Porządkowanie pasów ppoż. - bardzo sucha wiosna, a tym samym rosnące zagrożenie p.poż zmusza nas do szczególnego zabezpieczenia p.poż lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Palikowanie modrzewia - na części powierzchni konieczne było posadzenie większej ilości modrzewia, w związku, z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia drzewek przed zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Demontaż starych grodzeń - zły stan części grodzeń po tegorocznej zimie zmusza nas do ich rozbiórki. Naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 4. Ustawienie tablic informacyjnych - w związku z udostępnieniem dodatkowych dróg do ruchu kołowego, konieczne jest ich oznakowanie. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 03 Leśnictwo Ostrówki 1. Podwóz drewna - ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i zły stan nawierzchni drogi wywozowej potrzebny jest podwóz w inne, dostępne miejsce drogi wywozowej. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Mineralizacja pasów ppoż. - teren położony w pobliżu drogi p.poż. narażony jest na wzmożony ruch turystyczny, a co za tym idzie na większe ryzyko zagrożenia pożarowego, dlatego zachodzi konieczność przeprowadzenia mineralizacji pasów ppoż. Na konieczność przeprowadzenia ww. prac duży wpływ ma również bardzo sucha wiosna, a tym samym rosnące zagrożenie p.poż. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1. Przeciąganie drzew trudnych - w związku z zmieniającym się popytem na rynku drzewnym, konieczne jest cięcie w pierwszej kolejności dębu, co znacznie utrudnia pozyskanie i stwarza zagrożenie dla ludzi pracujących na zrębie. W tej sytuacji konieczne jest przeciąganie drzew trudnych, aby zmniejszyć ryzyko wypadku. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Podwóz drewna - w związku z brakiem możliwości składowania pozyskanego drewna przy drodze krajowej konieczny jest podwóz drewna do drogi wywozowej. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 05 Górale 1. Spalanie gałęzi świerkowych - w celu ochrony przed szkodliwymi owadami świerka, zmuszeni jesteśmy do palenia zasiedlonych gałęzi. W związku z masowymi pojawami owadów, zaplanowane prace okazały się niewystarczające, dlatego konieczne jest powtórzenie tych prac. Część nr 06 - Leśnictwo Grabiny 1. Zbiór szyszek modrzewiowych - w związku z dobrym urodzajem nasion Md zachodzi potrzeba zbioru szyszek w celu odbudowania zapasu nasion na najbliższe lata. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć dobrego urodzaju. Część nr 12 Leśnictwo Borek 1. Zbiór szyszek sosnowych - w związku z dobrym urodzajem nasion So zachodzi potrzeba zbioru szyszek w celu odbudowania zapasu nasion na najbliższe lata. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć dobrego urodzaju. 2. Remont grodzenia - część grodzenia uległa uszkodzeniu w wyniku przeprowadzenia ciec odsłaniających. W celu ochrony przed zwierzyną zachodzi pilna potrzeba naprawy ww. grodzenia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Smarowanie pni preparatem PG IBL - w związku z wystąpieniem na części powierzchni szkodliwych grzybów, zmuszeni jesteśmy moich zwalczania w celu utrzymania trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 15 Leśnictwo Górzno 1. Wykonanie nowego pasa ppoż. - bardzo sucha wiosna, a tym samym rosnące zagrożenie p.poż zmusza nas do szczególnego zabezpieczenia p.poż lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Odnowienie nowego pasa ppoż. bardzo sucha wiosna, a tym samym rosnące zagrożenie p.poż zmusza nas do szczególnego zabezpieczenia p.poż lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.