Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 16848820110 Data Udzielenia: 2011-06-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (6)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Leśnych Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
1 010,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-06-22
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 011,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 011,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 011,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 011,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, Karbowo,
Karbowo, Małgorzatka 61, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2 400,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-06-22
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 400,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 400,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 400,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 400,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
2 804,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-06-22
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 804,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 804,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 804,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 804,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2 942,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-06-22
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 942,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 942,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 942,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 942,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
3 043,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-06-22
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 044,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 044,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 044,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 044,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych S.C. Marek i Bożena Sobotk
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2 139,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-06-22
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 140,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 140,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 140,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 140,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r.


Numer ogłoszenia: 168488 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej dotyczące: pielęgnowania lasu, ochrony lasu, ochrony ppoż..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1010,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1010,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  1010,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1010,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, Karbowo,, Karbowo, Małgorzatka 61, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2400,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2400,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  2400,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2400,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2804,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2804,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  2804,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2804,23


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2942,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2942,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  2942,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2942,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3043,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3043,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  3043,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3043,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych S.C. Marek i Bożena Sobotk, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2139,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2139,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  2139,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2139,93


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  A)Wykonawstwo dodatkowych zadań na prace nie ujęte w pierwotnym planie gospodarczym wg projektów leśniczych. Wykonanie zamówienia podstawowego jest ściśle uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - stanowi ono całość obowiązującego w Nadleśnictwie Brodnica rocznego planu finansowo-gospodarczego. Poniższe zadania nie były możliwe do przewidzenia w trakcie przygotowania zamówienia podstawowego. Wszystkie wymienione powyżej prace są elementem zamówienia podstawowego Zakres robót obejmują wymienione prace w projektach leśniczych. Część nr 02 Leśnictwo Karbowo 1.Grodzenie upraw- silne szkody na uprawach od zwierzyny spowodowane między innymi długotrwałą zimą, zmuszają nas do wykonania dodatkowych grodzeń. Część nr 03 Leśnictwo Ostrówki 1.Pielęgnowanie upraw - Pielęgnowanie upraw- na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów, czego nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1.Czyszczenia wczesne - na sutek obfitych opadów deszczu nastąpił nadmierny wzrost chwastów, czego nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. Chwasty zagrażają istnieniu uprawy. 2.Wyrywanie i niszczenie So zaatakowanych opieńką-w związku z dużą ilością wilgoci w ubiegłym roku, nadmiernie rozwinęły się pasożytnicze grzyby, które musimy eliminować. Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1.Wyrywanie i niszczenie So zaatakowanych opieńką-w związku z dużą ilością wilgoci w ubiegłym roku, nadmiernie rozwinęły się pasożytnicze grzyby, które musimy eliminować. 2.Zabezpieczenie upraw od zwierzyny- w związku ze szkodami powodowanymi przez dziki w uprawach bukowych, zmuszeni jesteśmy do zabezpieczenia ich repelentami odstraszającymi. 3.Zmotyczenie chwastów wokół sadzonek cisa- nadmierny rozwój chwastów powoduje zagrożenie dla młodego odnowienia, zachodzi potrzeba wymotyczenia wokół rosnących , niewielkich sadzonek. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1.Konserwacja starych grodzeń - silne wiatry spowodowały wywroty, które wpadły miedzy innymi w grodzenia -zachodzi pilna potrzeba ich naprawy. 2.Mineralizacja pasa ppoż.- silny rozwój chwastów na bruździe P. ppoż. zmusza nas do ponownej mineralizacji. 3.Poprawianie osłonek spiralnych na Md-z powodu uszkodzenia osłonek przez zwierzynę, zachodzi potrzeba ich poprawienia. Część nr 11 Leśnictwo Borek 1.Czyszczenia późne- są to młodniki wielogatunkowe, które po mokrej jesieni ubiegłego roku wymaga przeprowadzenia zabiegu hodowlanego. 2.Naprawa starych ogrodzeń- stare grodzenia wymagają konserwacji poprzez wymianę zużytych słupków, zadrutowanie dziur w siatce - z powodu potrzeby długiego ich utrzymania ze względu na szkody od zwierzyny. Ww. prace nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku. Wszystkie wymienione powyżej prace są elementem zamówienia podstawowego. Wykonawstwo spełnia więc przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 5b. Proponowanym trybem udzielenia zamówienia, jest zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczających progów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do BZP i UOPWE a zadanie nie przekracza 50% całości zadania.