Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 43046220110 Data Udzielenia: 2011-12-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (7)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Długi Most Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
23 523,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-12-19
Dotyczy cześci nr:
14
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
23 524,00 zł
Minimalna złożona oferta:
23 524,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
23 524,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
23 524,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
6 975,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-12-19
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 975,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 975,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 975,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 975,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
15 211,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-12-19
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
15 212,00 zł
Minimalna złożona oferta:
15 212,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
15 212,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
15 212,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
4 194,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-12-19
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 194,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 194,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 194,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 194,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Buczkowo Zakład Usług Leśnych Józef Szymański
Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
25 473,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-12-19
Dotyczy cześci nr:
13
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
25 473,00 zł
Minimalna złożona oferta:
25 473,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
25 473,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
25 473,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2 847,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-12-19
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 847,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 847,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 847,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 847,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. wielkopolskie
26 401,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-12-19
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
26 401,00 zł
Minimalna złożona oferta:
26 401,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
26 401,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
26 401,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r.


Numer ogłoszenia: 430462 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadlesnictwie Brodnica w 2011 r. dotyczące pozyskania drewna, ochrony lasu, hodowli lasu, zagospodarowania.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4194,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4194,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  4194,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4194,47


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6975,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6975,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6975,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6975,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26401,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26401,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  26401,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26401,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Leśnictwo Buczkowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Józef Szymański, Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25473,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25473,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  25473,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25473,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23560,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23523,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  23523,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23523,54


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2847,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2847,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2847,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2847,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15211,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15211,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  15211,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15211,50


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): (art. 67 ust. 1. pkt 5b, pkt. 6). Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Postępowanie dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010, A- 2713-1/2011, A-2710-11/2011) i stanowi w przedmiotowym zakresie część tego samego planu gospodarczo-finansowego zamawiającego na 2011 r. Jego wykonanie jest w ten sposób niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Zakres robót obejmują wymienione w projektach leśniczych prace, które są elementem zamówienia podstawowego. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych lub rynkowych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2011 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1. Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku zmiany rodzaju rębni zachodzi potrzeba zwiększenia pozyskania drewna. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Naprawa pobocza drogi- w wyniku ulewnych deszczy, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach, osunęła się skarpa tworząca pobocze drogi, dlatego zachodzi pilna potrzeba naprawy. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Czyszczenia późne w plantacji choinkowej - w związku z dużym popytem na choinki, zachodzi potrzeba powtórzenia czyszczeń późnych. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1. Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku wykonywania cięć w rębniach częściowych, cześć drzew nieprzewidzianych do wycięcia uległo uszkodzeniu i zachodzi pilna potrzeba usunięcia w celu likwidacji zagrożenia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 12 - Leśnictwo Bryńsk 1. Naprawa drogi ppoż. nr 16 poprzez nawiezienie i rozgarnięcie skrywy, zagęszczenie nawierzchni, usunięcie kamieni i korzeni oraz wykonanie spustów do wody, w związku z uszkodzeniem powstałym w wyniku prowadzonych prac gospodarczych. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku wykonywania cięć w rębniach częściowych, cześć drzew nieprzewidzianych do wycięcia uległo uszkodzeniu i zachodzi pilna potrzeba usunięcia w celu likwidacji zagrożenia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 13 Leśnictwo Buczkowo 1. Zdarcie pokrywy na talerzach - w związku z nadmiernymi wypadami sadzonek w uprawach leśnych, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Usuwanie drzewek opanowanych przez opieńkę - duże opady deszczu, a tym samym duża wilgotność, sprzyja rozwojowi szkodliwych grzybów. W celu zachowania trwałości lasu, zmuszeni jesteśmy do usuwania porażonych drzewek na bieżąco. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Zabezpieczanie drzewek przed gryzoniami - w związku z dużymi szkodami wyrządzonymi przez gryzonie w uprawach leśnych, konieczne jest zabezpieczenie chemiczne drzewek. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 4. Wykaszanie chwastów- na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 5. Naprawa starych grodzeń- z powodu częściowego zniszczenia ogrodzenia przez zwierzynę, zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 6. Grodzenie upraw przed zwierzyną- w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 7. Melioracje agrotechniczne - w związku z brakiem zainteresowania miejscowej ludności pozyskaniem drobnicy opałowej, zmuszeni jesteśmy do uprzątnięcia powierzchni, ponosząc koszty. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 8. Porządkowanie powierzchni zrębowej - drzewostan przerzedzony cieciami obsiewnymi uległ silnemu zachwaszczeniu, dlatego też zachodzi pilna potrzeba oczyszczenia powierzchni zrębu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 9. Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku zmiany rodzaju rębni zachodzi potrzeba zwiększenia pozyskania drewna. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 14 Leśnictwo Długi Most 1. Naprawa szlaku zrywkowego - uszkodzenie szlaku nastąpiło podczas bieżącego pozyskania i zrywki drewna i zachodzi pilna potrzeba jego naprawy. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Naprawa przepustu wodnego - w związku z uszkodzeniem przepustu drogowego zachodzi pilna potrzeba naprawy w celu udostępnienia lasu do wywozu drewna. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Melioracje agrotechniczne - w związku z nadmiernym wydzielaniem się posuszu jesionu, konieczne jest wprowadzeniu podsadzenia produkcyjnego w celu ochrony powierzchni przed zachwaszczeniem i degradacją. Usunięcie podszytu ma na celu przygotowanie powierzchni do wprowadzenia drugiego piętra drzewostanu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 4. Zdarcie pokrywy w talerzach - w związku z nadmiernymi wypadami sadzonek w uprawach leśnych, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 5. Transport siatki - w związku z dodatkowym grodzeniem upraw leśnych jesienią br. zachodzi potrzeba przewiezienia siatki leśnej z leśnictwa Bachotek i Borek do leśnictwa Długi Most. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 15 Leśnictwo Górzno 1. Naprawa starych grodzeń- z powodu częściowego zniszczenia ogrodzenia przez zwierzynę oraz silne wiatry, zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Naprawa i konserwacja urządzeń turystycznych - w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi w br., głównie silnymi wiatrami, uszkodzeniu uległa znaczna części urządzeń turystycznych, dlatego potrzebna jest ich konserwacja. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Usuwanie drzewek opanowanych przez opieńkę - duże opady deszczu, a tym samym duża wilgotność, sprzyja rozwojowi szkodliwych grzybów. W celu zachowania trwałości lasu, zmuszeni jesteśmy do usuwania porażonych drzewek na bieżąco. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 16 Leśnictwo Nowy Świat 1. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym - silne wiatry spowodowały szkody w postaci wywrotów w drugiej klasie wieku - zachodzi konieczność odnowienia luk, a co za tym idzie konieczne jest wyprzedzające przygotowanie gleby. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Zdarcie pokrywy w talerzach i przekopanie gleby- w związku z nadmiernymi wypadami sadzonek w uprawach leśnych, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Naprawa starych grodzeń- z powodu częściowego zniszczenia ogrodzenia przez zwierzynę oraz silne wiatry, zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 4. Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku zmiany rodzaju rębni zachodzi potrzeba zwiększenia pozyskania drewna. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 5. Transport słupków - w związku z dodatkowym grodzeniem upraw leśnych jesienią br. zachodzi potrzeba przewiezienia słupków do godzenia z leśnictwa Małki i Szabda do leśnictwa Nowy Świat. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku. Wszystkie wymienione powyżej prace są elementem zamówienia podstawowego.