Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 18916320130 Data Udzielenia: 2013-09-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (10)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Lesnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, woj. kujawsko-pomorskie
3 005,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 005,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 005,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 005,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 005,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
1 267,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 267,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 267,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 267,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 267,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Grabiny Zakład Usług Lesnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2 654,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 655,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 655,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 655,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 655,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
4 619,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 619,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 619,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 619,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 619,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Rytebłota Zakład Usług Lesnych Rafał Wiśniewski
Szafarnia 66A, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
8 582,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
8 583,00 zł
Minimalna złożona oferta:
8 583,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
8 583,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
8 583,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Szabda Zakład Usług Lesnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
8 525,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
8 526,00 zł
Minimalna złożona oferta:
8 526,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
8 526,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
8 526,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
26 570,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
10
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
26 570,00 zł
Minimalna złożona oferta:
26 570,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
26 570,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
26 570,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Zakłąd Usług Lesnych Marek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
10 932,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 932,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 932,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 932,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 932,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Usługi Lesne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
11 252,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
11 252,00 zł
Minimalna złożona oferta:
11 252,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
11 252,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
11 252,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Nowy Świat Usługi Lesne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
135,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-09-17
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
135,00 zł
Minimalna złożona oferta:
135,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
135,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
135,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2013 r..


Numer ogłoszenia: 189163 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2013 r...


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r. dotyczące ochrony lasu i hodowli lasu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3005,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3005,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3005,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3005,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1267,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1267,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  1267,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1267,08


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Lesnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1654,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2654,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  2654,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2654,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4619,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4619,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  4619,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4619,23


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Lesnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych Rafał Wiśniewski, Szafarnia 66A, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8843,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8582,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  8582,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8582,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Lesnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8525,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8525,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  8525,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8525,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26570,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26570,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  26570,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26570,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Lesnych Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10932,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10932,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  10932,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10932,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Lesne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11252,06 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11252,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  11252,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11252,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Lesnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Lesne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 135,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  135,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  135,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  135,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-15/2012). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2013 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2013 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Cześć nr 01 Leśnictwo Bachotek 1. Rozgrodzenie upraw - potrzeba rozbiórki grodzenia zachodzi ze względu na jego zły stan. Naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Melioracje agrotechniczne -- w wyniku częstych opadów deszczu latem br. wystąpił nadmierny rozwój krzewów (malin, jeżyn) na powierzchni uprawy. W związku z powyższym konieczne jest oczyszczenie powierzchni by ułatwić dostęp światła do sadzonek. Melioracje agrotechniczne są elementem planu podstawowego. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1. Badanie zapędraczenia gleby - w związku z rezygnacją z dzierżawy gruntów rolnych zachodzi pilna potrzeba ich zalesienia, a tym samym wykonania badania zapędraczenia gleby wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Czynność jest elementem zamówienia dodatkowego. 2. Przygotowanie gleby pod zalesienia - w związku z powstaniem luki w drzewostanie, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Cześć nr 07 Leśnictwo Małki 1. Rozgrodzenie upraw - w związku ze zmianą sposobu odnowienia uległ zmianie kształt ogrodzenia, w związku z czym konieczne jest dodatkowe gordzenie uprawy. Grodzenie upraw jes elementem planu podstawowego. 2. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Badanie zapęd raczenia gleby - w związku z rezygnacją z dzierżawy gruntów rolnych zachodzi pilna potrzeba ich zalesienia, a tym samym wykonania badania zapędraczenia gleby wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Czynność jest elementem zamówienia dodatkowego. 4. Odchwaszczanie gleby - na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Wykaszanie chwastów jest elementem planu podstawowego Częśc nr 08 Leśnictwo Rytebłota 1. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności 2. Zabezpieczanie drzewek przed gryzoniami - - z powodu licznych szkód wywoływanych przez myszy w domieszkach iglastych, konieczne jest zabezpieczenie chemiczne drzewek przed uszkodzeniami. Sadzonki należy zabezpieczyć jak najszybciej, by zachować trwałość uprawy.Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Zabezpieczanie upraw przed spałowaniem - w związku z wystąpieniem dużych szkód od zwierzyny, których nie można było przewidzieć wcześniej, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia sadzonek przed dalszym zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 09 Leśnictwo Szabda 1. Sprzątanie śmieci - z uwagi na fakt, że leśnictwo położone jest w pobliżu często uczęszczanych dróg publicznych oraz większego miasta, konieczne jest zwiększenie ilości prac związanych z wywozem śmieci z lasu. 2. Grodzenie upraw- w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Ochrona upraw przed zgryzaniem ?- w związku z wystąpieniem dużych szkód od zwierzyny, których nie można było przewidzieć wcześniej, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia sadzonek przed dalszym zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 10 Leśnictwo Zarośle 1. Przygotowanie gleby pod zalesienia - w związku z powstaniem luki w drzewostanie, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Grodzenie upraw- w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności 3. Badanie zapęd raczenia gleby - w związku z rezygnacją z dzierżawy gruntów rolnych zachodzi pilna potrzeba ich zalesienia, a tym samym wykonania badania zapędraczenia gleby wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Czynność jest elementem zamówienia dodatkowego. 4. Zabezpieczanie drzew przed bobrami - w związku z niemożliwym do przewidzenia występowaniem szkód wyrządzanych przez bobry, konieczne jest ogrodzenie młodnika dębowego i bukowego od strony wody. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. prac. Część nr 11 Lesnictwo Borek 1. Przygotowanie gleby pod zalesienia - na skutek burzy, która przeszła przez teren leśnictwa, uszkodzeniu uległa część drzewostanów. W związku z powyższym w drzewostanach powstały luki, które należy jak najszybciej zalesić by zachować trwałość lasu. Dlatego też konieczne jest przygotowanie gleby pod przyszłe zalesienia. Wyprzedzające przygotowanie gleby zostało uwzględnione w planie podstawowym. 2. Melioracje agrotechniczne - - w wyniku częstych opadów deszczu latem br. wystąpił nadmierny rozwój krzewów (malin, jeżyn) na powierzchni uprawy. W związku z powyższym konieczne jest oczyszczenie powierzchni by ułatwić dostęp światła do sadzonek. Melioracje agrotechniczne są elementem planu podstawowego. 3. Badanie zapęd raczenia gleby - w związku z rezygnacją z dzierżawy gruntów rolnych zachodzi pilna potrzeba ich zalesienia, a tym samym wykonania badania zapędraczenia gleby wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Czynność jest elementem zamówienia dodatkowego. 4. Chemiczne niszczenie chwastów -na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Wykaszanie chwastów jest elementem planu podstawowego. 5. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Cześć nr 15 Leśnictwo Górzno 1. Ochrona upraw przed spałowaniem - w związku z wystąpieniem dużych szkód od zwierzyny, których nie można było przewidzieć wcześniej, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia sadzonek przed dalszym zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Ochrona upraw przed gryzoniami - - z powodu licznych szkód wywoływanych przez myszy w domieszkach iglastych, konieczne jest zabezpieczenie chemiczne drzewek przed uszkodzeniami. Sadzonki należy zabezpieczyć jak najszybciej, by zachować trwałość uprawy.Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Naprawa grodzenia - z powodu dużej penetracji lasu przez turystów zniszczeniu uległo siatka na części grodzeń. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Naprawa grodzenia jest elementem planu podstawowego. 4. Badania zapedraczenia gleby - w związku z rezygnacją z dzierżawy gruntów rolnych zachodzi pilna potrzeba ich zalesienia, a tym samym wykonania badania zapędraczenia gleby wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Czynność jest elementem zamówienia dodatkowego. 5. Przygotowanie gleby pod zalesienia - w związku z powstaniem luki w drzewostanie, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 16 Leśnictwo Nowy Świat 1. Badanie zapęd raczenia gleby - w związku z rezygnacją z dzierżawy gruntów rolnych zachodzi pilna potrzeba ich zalesienia, a tym samym wykonania badania zapędraczenia gleby wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Czynność jest elementem zamówienia dodatkowego. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.