Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 21488020110 Data Udzielenia: 2011-07-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (7)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lenictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
3 384,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-07-25
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 385,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 385,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 385,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 385,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
362,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-07-25
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
362,00 zł
Minimalna złożona oferta:
362,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
362,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
362,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
21 761,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-07-25
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
21 762,00 zł
Minimalna złożona oferta:
21 762,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
21 762,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
21 762,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Szabda Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
10 975,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-07-25
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 975,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 975,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 975,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 975,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Szkółka Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
6 520,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-07-25
Dotyczy cześci nr:
17
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 520,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 520,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 520,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 520,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Buczkowo Zakład Usług Leśnych Jozef Szymański
Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
379,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-07-25
Dotyczy cześci nr:
13
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
380,00 zł
Minimalna złożona oferta:
380,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
380,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
380,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Zakład Usług Leśnych S.C. Marek i Bożena Sobotk
ul. Floriana 42,, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
3 218,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-07-25
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 218,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 218,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 218,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 218,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r


Numer ogłoszenia: 214880 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej dotyczące: pozyskania drewna, ochrona lasu, nasiennictwo, hodowla lasu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2, 77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Lenictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3384,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3384,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  3384,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3384,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10975,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10975,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10975,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10975,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 362,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  362,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  362,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  362,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Leśnictwo Buczkowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Jozef Szymański, Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 379,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  379,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  379,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  379,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych S.C. Marek i Bożena Sobotk, ul. Floriana 42,, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3218,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3218,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  3218,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3218,49


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21761,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21761,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  21761,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21761,91


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Szkółka Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6520,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6520,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6520,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6520,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): (art. 67 ust. 1. pkt 5b) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Postępowanie dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010, A- 2713-1/2011,) i stanowi w przedmiotowym zakresie część tego samego planu gospodarczo-finansowego zamawiającego na 2011 r. Jego wykonanie jest w ten sposób niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Dodatkowo wszystkie poniżej wymienione prace są elementem planu podstawowego. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych lub rynkowych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2011 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1.Pielęgnowanie upraw - na sutek obfitych opadów deszczu nastąpił nadmierny wzrost chwastów, czego nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. Chwasty zagrażają istnieniu uprawy. 2.Naprawa szlaków zrywkowych- z powodu zrywki drewna w czasie ulewnych deszczy, szlak uległ częściowemu zniszczeniu. Zachodzi potrzeba naprawy, żeby w przyszłości spełniał swą rolę. Część nr 09 Leśnictwo Szabda 1.Zabieranie i wywóz śmieci -częste zaśmiecanie lasu w pobliżu dróg zmusza nas do porządkowania terenu. 2.Melioracje wodne-zachodzi pilna potrzeba odtworzenia rowu melioracyjnego, który uległ zniszczeniu podczas obfitych opadów deszczu. Część nr 12 Leśnictwo Bryńsk 1.Demontaż Grodzeń siatkowych-zachodzi potrzeba rozbiórki ogrodzeń ze względu na zły ich stan i niemożliwość naprawy. Część nr 13 Leśnictwo Buczkowo 1.Wykładanie pułapek na szeliniaka-masowy pojaw szkodnika sosny zmusza nas do wykładania dodatkowych ilości wałków sosnowych celem zwalczenia szkodnika. Część nr 15 Leśnictwo Górzno 1.Czyszczenia wczesne - na sutek obfitych opadów deszczu nastąpił nadmierny wzrost chwastów, czego nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. Chwasty zagrażają istnieniu uprawy. 2.Naprawa starych ogrodzeń- stare grodzenia wymagają konserwacji poprzez wymianę zużytych słupków, zadrutowanie dziur w siatce - z powodu potrzeby długiego ich utrzymania ze względu na szkody od zwierzyny. 3.Zabezpieczenie drzewek od zwierzyny trzema palikami- w związku z możliwością uszkodzenia sadzonek Md przez sarny-rogacze, zachodzi potrzeba zabezpieczenia palikami. 4.Opieńka - niszczenie porażonych drzewek So przez grzyby (wyrywanie, wynoszenie i palenie w celu ograniczenia występowania szkodliwych patogenów). Część nr 16 Leśnictwo Nowy Świat 1.Pielęgnowanie upraw - na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów, czego nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. 2.Sadzenie jedno i wielolatek w jamkę- długa zima spowodowała dodatkowe ubytki w uprawach leśnych, które należy zlikwidować jesienią br. 3.Chemiczny zabieg- na uprawie pojawiły się bardzo uciążliwe chwasty, które mogą zagrozić istnieniu uprawy. Zachodzi więc konieczność zlikwidowania ich przy pomocy środków chemicznych. 4.Grodzenie upraw- silne szkody na uprawach od zwierzyny spowodowane między innymi długotrwałą zimą, zmuszają nas do wykonania dodatkowych grodzeń. Część nr 17 Szkółka Zarośle 1.Zbiór owocostanów, czyszczenie i wyłuszczanie nasion-związku z urodzajem owoców niektórych gatunków krzewów, co zdarza się rzadko, chcemy zebrać ich owoce celem wykorzystania nasion do wysiewu na Szkółce. Ww. prace nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku. Wszystkie wymienione powyżej prace są elementem zamówienia podstawowego.Wykonawstwo spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 5b. Proponowanym trybem udzielenia zamówienia, jest zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczających progów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do BZP i UOPWE a zadanie nie przekracza 50% całości zadania.