Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 24928920130 Data Udzielenia: 2013-11-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (6)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
385,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-22
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
385,00 zł
Minimalna złożona oferta:
385,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
385,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
385,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-315 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
650,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-22
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
650,00 zł
Minimalna złożona oferta:
650,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
650,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
650,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
10 157,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-22
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 158,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 158,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 158,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 158,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
33 391,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-22
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
33 391,00 zł
Minimalna złożona oferta:
33 391,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
33 391,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
33 391,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Usługi Leśne Kazmierz Durzyńsk
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
397,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-22
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
398,00 zł
Minimalna złożona oferta:
398,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
398,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
398,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidznark, woj. warmińsko-mazurskie
43 538,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-22
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
43 538,00 zł
Minimalna złożona oferta:
43 538,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
43 538,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
43 538,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 249289 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2013 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w nadleśnictwie Brodnica w 2013 r. dotyczące ochrony lasu, hodowli lasu, pozyskania i zrwyki drewna.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10157,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10157,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  10157,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10157,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-315 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 650,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  650,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  650,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  650,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33391,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33391,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33391,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33391,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 385,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  385,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  385,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  385,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazmierz Durzyńsk, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 397,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  397,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  397,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  397,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidznark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43538,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43538,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  43538,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43538,10


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-15/2013). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2013 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-15/2013), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2013 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 03 Leśnictwo Ostrówki 1. Rozwieszanie budek lęgowych - część budek lęgowych, rozwieszonych na terenie leśnictwa uległa uszkodzeniu, dlatego też konieczne jest zastąpienie uszkodzonych budek nowymi. Optymalnym terminem na założenie budek lęgowych jest jesień, dlatego też czynność ta musi być wykonana w roku bieżącym. Rozwieszanie budek lęgowych nie było przewidziane w planie podstawowym. 2. Pozyskanie i zrywka drewna - w związku z dopuszczalnym błędem w szacunkach brakarskich, konieczne jest zwiększenie zakresu pozyskania i zrywki drewna w stosunku do planu podstawowego. Pozyskanie i zrywka drewna jest elementem planu podstawowego Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1. Zbiór szyszek modrzewiowych - w związku z dobrym urodzajem nasion Md zachodzi potrzeba zbioru szyszek w celu odbudowania zapasu nasion na najbliższe lata. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć dobrego urodzaju. Cześć nr 07 Leśnictwo Małki 3. Pozyskanie i zrywka drewna - w związku z dopuszczalnym błędem w szacunkach brakarskich, konieczne jest zwiększenie zakresu pozyskania i zrywki drewna w stosunku do planu podstawowego. Pozyskanie i zrywka drewna jest elementem planu podstawowego 4. Naprawa grodzenia siatkowego - w związku z dużą presją zwierzyny na terenie leśnictwa, uszkodzeniu uległo część grodzeń z siatki, dlatego zachodzi pilna potrzeba naprawy grodzeń w celu zabezpieczenia upraw przed uszkodzeniem. Naprawa grodzeń jest elementem planu podstawowego. 5. Melioracje agrotechniczne - w związku z zamieraniem odnowień bukowych, konieczne jest wycięcie i wyniesienie uschniętych drzewek. Melioracje agrotechniczne są elementem planu podstawowego. Część nr 12 Leśnictwo Bryńsk 1. Rozwieszanie budek lęgowych - część budek lęgowych, rozwieszonych na terenie leśnictwa uległa uszkodzeniu, dlatego też konieczne jest zastąpienie uszkodzonych budek nowymi. Optymalnym terminem na założenie budek lęgowych jest jesień, dlatego też czynność ta musi być wykonana w roku bieżącym. Rozwieszanie budek lęgowych nie było przewidziane w planie podstawowym. Część nr 15 Leśnictwo Górzno 1. Rozwieszanie budek lęgowych - część budek lęgowych, rozwieszonych na terenie leśnictwa uległa uszkodzeniu, dlatego też konieczne jest zastąpienie uszkodzonych budek nowymi. Optymalnym terminem na założenie budek lęgowych jest jesień, dlatego też czynność ta musi być wykonana w roku bieżącym. Rozwieszanie budek lęgowych nie było przewidziane w planie podstawowym. Cześć nr 16 Leśnictwo Nowy Świat 1. Pozyskanie i zrywka drewna - w związku z dopuszczalnym błędem w szacunkach brakarskich, konieczne jest zwiększenie zakresu pozyskania i zrywki drewna w stosunku do planu podstawowego. Pozyskanie i zrywka drewna jest elementem planu podstawowego 2. Rozwieszanie budek lęgowych - część budek lęgowych, rozwieszonych na terenie leśnictwa uległa uszkodzeniu, dlatego też konieczne jest zastąpienie uszkodzonych budek nowymi. Optymalnym terminem na założenie budek lęgowych jest jesień, dlatego też czynność ta musi być wykonana w roku bieżącym. Rozwieszanie budek lęgowych nie było przewidziane w planie podstawowym. 3. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym - w związku z koniecznością dolesienia luki, zachodzi pilna potrzeba przygotowania gleby jesienią br. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym jest elementem planu podstawowego. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.