Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 32021220120 Data Udzielenia: 2012-08-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (7)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Długi Most Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2 505,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-08-29
Dotyczy cześci nr:
14
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 506,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 506,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 506,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 506,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
900,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-08-29
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
900,00 zł
Minimalna złożona oferta:
900,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
900,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
900,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
1 302,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-08-29
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 302,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 302,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 302,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 302,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
19 766,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-08-29
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
19 767,00 zł
Minimalna złożona oferta:
19 767,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
19 767,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
19 767,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górale Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, woj. warmińsko-mazurskie
8 463,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-08-29
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
8 464,00 zł
Minimalna złożona oferta:
8 464,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
8 464,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
8 464,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Szkółka Zespolona Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
6 635,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-08-29
Dotyczy cześci nr:
17
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 635,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 635,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 635,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 635,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych sc Marek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
28 500,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-08-29
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
28 500,00 zł
Minimalna złożona oferta:
28 500,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
28 500,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
28 500,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 320212 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r. dotyczace ochrony lasu, hodowli lasu i pozyskania..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski, Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8463,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8463,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  8463,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8463,73


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych sc Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1302,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1302,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1302,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1302,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2505,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2505,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  2505,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2505,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19766,79 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19766,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  19766,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19766,79


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Szkółka Zespolona


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6635,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6635,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6635,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6635,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-12/2011, A- 2713-2/2011). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2012 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50%zamówienia podstawowego. Część nr 05 Leśnictwo Górale 1. Wycinanie i wynoszenie podszytów i podrostów - wydzielanie się posuszu wymusza konieczność ponownego wprowadzania roślinności leśnej w celu ochrony przed zachwaszczeniem. W związku z powyższym konieczne jest uprzątnięcie powierzchni pod przyszłe podsadzenie. Wycinanie podszytów i podrostów jest elementem planu podstawowego. 2. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym - wydzielanie się posuszu wymusza konieczność ponownego wprowadzania roślinności leśnej w celu ochrony przed zachwaszczeniem. W związku z powyższym konieczne jest dodatkowe przygotowanie gleby. Wyorywania bruzd pługiem leśnym jest elementem planu podstawowego. 3. Zdarcie pokrywy pasami - wydzielanie się posuszu wymusza konieczność ponownego wprowadzania roślinności leśnej w celu ochrony przed zachwaszczeniem. W związku z powyższym konieczne jest dodatkowe przygotowanie gleby. Czynność jest elementem planu podstawowego. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1. Usuwanie drzew trudnych - należy usunąć drzewa rosnące w pobliżu osady podleśniczego Małki. W wyniku pogorszenia się ich kondycji wzrosło zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców osady i użytkowników drogi publicznej. Ponadto pochylenie drzew nie jest zgodne z kierunkiem obalania dlatego konieczne jest użycie ciągnika z wciągarką by ograniczyć do minimum ryzyko podczas prac związanych z obalaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 11 - Leśnictwo Borek 1. Pozyskanie i zrywka drewna - - na skutek burzy, która przeszła przez teren leśnictwa, uszkodzeniu uległo część drzewostanów. Zachodzi pilna potrzeba usunięcia powstałych wywrotów. Pozyskanie i zrywka drewna są elementem planu podstawowego. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 12 - Leśnictwo Bryńsk 1. Opryski chemiczne - w związku z dużym nasileniem wzrostu trzcinnika na powierzchniach zrębowych konieczne jest wykonanie oprysku chemicznego w celu zachowania trwałości lasu. Opryski chemiczne są elementem planu podstawowego. Część nr 14 Leśnictwo Długi Most 1. Wykaszanie chwastów - na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Wykaszanie chwastów jest elementem planu podstawowego. 2. Usuwanie chmielu z uprawy leśnej - w związku z intensywnymi opadami deszczu nastąpił nadmierny rozwój chmielu w uprawach leśnych. W z związku z powyższym konieczne jest jego odplątanie z zaatakowanych drzewek i usunięcie z uprawy. Pozostawienie chmielu na powierzchni może zagrozić trwałości uprawy. Usuwanie chmielu jest czynnością dodatkową, której nie dało się wcześniej przewidzieć. 3. Naprawa grodzenia - z powodu dużej penetracji lasu przez turystów zniszczeniu uległo siatka na części grodzeń. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Naprawa grodzenia jest elementem planu podstawowego. Część nr 16 - Leśnictwo Nowy Świat 1. Wykaszanie chwastów - na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Wykaszanie chwastów jest elementem planu podstawowego. 2. Wykonanie czyszczeń wczesnych - nadmierny rozwój nalotów brzozy i osiki w br. ogranicza wzrost głównych gatunków produkcyjnych: sosny i dęby. W związku z tym konieczne jest wykonanie czyszczeń i usunięcie nalotów. Wykonanie czyszczeń wczesnych jest elementem planu podstawowego. 3. Pozyskanie i zrywka drewna - na skutek burzy, która przeszła przez teren leśnictwa, uszkodzeniu uległo część drzewostanów. Zachodzi pilna potrzeba usunięcia powstałych wywrotów. Pozyskanie i zrywka drewna jest elementem planu podstawowego. 4. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym- wzmożony rozwój szkodliwych owadów w strefie ochronnej spowodował wydzielanie się posuszu świerka i tym samym powstanie luk w drzewostanie. W związku z powyższym w miejscach wypady świerka należy jak najszybciej przygotować glebę, by móc dolesić powstałe luki. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym jest elementem planu podstawowego. Część nr 17 Szkółka Zespolona 1. Zbiór owoców z drzew i krzewów leśnych - wyjątkowo korzystne warunki w roku bieżącym spowodowały owocowanie u rodzimych drzew i krzewów. W związku z powyższym konieczne jest zebranie owoców, ich oczyszczenie i wyłuszczenie z nich nasion w celu uzupełnienia bazy nasiennej nadleśnictwa, w przeciwnym razie konieczny byłby zakup ww. nasion, co byłoby niekorzystne pod względem ekonomicznym. Zbiór owoców jest elementem zamówienia dodatkowego. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.