Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 38220420120 Data Udzielenia: 2012-10-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (8)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
9 113,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-04
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
9 114,00 zł
Minimalna złożona oferta:
9 114,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
9 114,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
9 114,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
8 052,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-04
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
8 053,00 zł
Minimalna złożona oferta:
8 053,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
8 053,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
8 053,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szlachecki 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
10 101,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-04
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 101,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 101,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 101,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 101,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2 305,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-04
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 305,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 305,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 305,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 305,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Szabda Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
8 287,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-04
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
8 287,00 zł
Minimalna złożona oferta:
8 257,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
8 257,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
8 287,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górale Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, woj. warmińsko-mazurskie
4 996,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-04
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 996,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 996,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 996,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 996,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Ostrówki Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
Jamilenik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
1 360,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-04
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 360,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 360,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 360,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 360,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Górzno Zkład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
101 633,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-10-04
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
101 634,00 zł
Minimalna złożona oferta:
101 634,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
101 634,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
101 634,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki lesnej w Nadlesnictwie Brodnica w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 382204 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka administracyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki lesnej w Nadlesnictwie Brodnica w 2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniajaca z zakresu gospodarki lesnej w nadlesnictwie Brodnica w 2012 r. dotyczace ochrony lasu, hodowli lasu, pozyskania i utrzymania obiektów edukacyjnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8052,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8052,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  8052,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8052,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Lesnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski, Jamilenik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1360,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1360,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  1360,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1360,43


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski, Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4996,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4996,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  4996,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4996,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Lesnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2305,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2305,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  2305,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2305,17


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9113,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9113,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  9113,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9113,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8287,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8287,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  8287,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8257,05


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Lesnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zkład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101633,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  101633,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  101633,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  101633,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szlachecki 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10101,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10101,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10101,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10101,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): (art. 67 ust. 1. pkt 5b,6 ). Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-12/2011, A- 2713-2/2011). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2012 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50%zamówienia podstawowego. Część nr 02 Leśnictwo Karbowo 1. Grodzenie upraw - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Grodzenie upraw jest elementem planu podstawowego. 2. Przygotowanie gleby pod poprawki - w związku z nadmiernymi wypadami sadzonek w uprawach leśnych, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 03 Leśnictwo Ostrówki 1. Melioracje agrotechniczne - w wyniku częstych opadów deszczu latem br. wystąpił nadmierny rozwój krzewów (malin, jeżyn) na powierzchni uprawy. W związku z powyższym konieczne jest oczyszczenie powierzchni by ułatwić dostęp światła do sadzonek. Melioracje agrotechniczne są elementem planu podstawowego. 2. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym - w związku z powstaniem luki w drzewostanie, zachodzi pilna potrzeba jej zalesienia. Luka powstała zimą br., a więc po sporządzeniu planu podstawowego i dlatego nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania prac zalesieniowych. 3. Melioracje agrotechniczne - na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Melioracje agrotechniczne są elementem planu podstawowego. Część nr 05 Leśnictwo Górale 1. Grodzenie upraw przed zwierzyną - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Grodzenie upraw jest elementem planu podstawowego. Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1. Czyszczenia wczesne - nadmierny rozwój nalotów brzozy i osiki w br. ogranicza wzrost głównych gatunków produkcyjnych: sosny i dębu. W związku z tym konieczne jest wykonanie czyszczeń i usunięcie nalotów. Wykonanie czyszczeń wczesnych jest elementem planu podstawowego. 2. Melioracje agrotechniczne - na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Melioracje agrotechniczne są elementem planu podstawowego. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1. Melioracje agrotechniczne - w wyniku wypadu buka powstały luki w gniazdach, które należy odnowić jeszcze w roku bieżącym. W związku z powyższym konieczne jest oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Melioracje agrotechniczne są elementem planu podstawowego. 2. Wyorywanie bruzd pługiem leśnym - w wyniku wypadu drzew wskutek porażenia grzybami patogenicznymi w drzewostanie powstała luka. W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie gleby pod zalesienie. Przygotowanie gleby jest elementem planu podstawowego. 3. Zdarcie pokrywy w talerzach - w związku z nadmiernymi wypadami sadzonek w uprawach leśnych, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 4. Grodzenie upraw - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć zwiększonego zakresu prac. Grodzenie upraw jest elementem planu podstawowego. Cześć nr 09 Leśnictwo Szabda 1. Zbieranie śmieci - z uwagi na fakt, że leśnictwo położone jest w pobliżu często uczęszczanych dróg publicznych oraz większego miasta, konieczne jest zwiększenie ilości prac związanych z wywozem śmieci z lasu. 2. Badanie zapędraczenia gleby - w związku z rezygnacją z dzierżawy gruntów rolnych zachodzi pilna potrzeba ich zalesienia, a tym samym wykonania badania zapędraczenia gleby wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Czynność jest elementem zamówienia dodatkowego. 3. Przygotowanie gleby pod założenie plantacji nasiennej - w związku z rezygnacją z dzierżawy gruntów rolnych zachodzi pilna potrzeba ich zalesienia, a tym samym wykonania badania zapędraczenia gleby wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Czynność jest elementem planu podstawowego. Część nr 15 - Leśnictwo Górzno 1. Pozyskanie i zrywka drewna - na skutek burzy, która przeszła przez teren leśnictwa, uszkodzeniu uległa część drzewostanów. Zachodzi pilna potrzeba usunięcia powstałych wywrotów. Pozyskanie i zrywka drewna jest elementem planu podstawowego. 2. Wyprzedzające przygotowanie gleby - na skutek burzy, która przeszła przez teren leśnictwa, uszkodzeniu uległa część drzewostanów. W związku z powyższym w drzewostanach powstały luki, które należy jak najszybciej zalesić by zachować trwałość lasu. Dlatego też konieczne jest przygotowanie gleby pod przyszłe zalesienia. Wyprzedzające przygotowanie gleby zostało uwzględnione w planie podstawowym. 3. Usuwanie drzewek opanowanych przez opieńkę - w związku z dużymi opadami deszczu, a tym samym dużą wilgotnością, wystąpił nadmierny rozwój szkodliwych grzybów. W związku z powyższym konieczne usuwanie porażonych drzewek na bieżąco w celu zachowania trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 4. Grodzenie upraw leśnych - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 5. Naprawa obiektu edukacyjnego - w okresie letnim wystąpił wzmożony ruchem turystyczny oraz intensywne opady deszczu i silne wiatry, które spowodowały uszkodzenie części obiektów edukacyjnych na terenie ścieżki przyrodniczej. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba naprawy tych obiektów z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, których przyjazd został zaplanowany na październik br. Część nr 16 - Leśnictwo Nowy Świat 1. Pozyskanie i zrywka drewna - na skutek burzy, która przeszła przez teren leśnictwa, uszkodzeniu uległo część drzewostanów. Zachodzi pilna potrzeba usunięcia powstałych wywrotów. Pozyskanie i zrywka drewna jest elementem planu podstawowego. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.