Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 53487820120 Data Udzielenia: 2012-12-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (9)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Długi Most Zakłąd Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
870,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
14
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
870,00 zł
Minimalna złożona oferta:
870,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
870,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
870,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
14 122,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
14 123,00 zł
Minimalna złożona oferta:
14 123,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
14 123,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
14 123,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
24 468,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
24 469,00 zł
Minimalna złożona oferta:
24 469,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
24 469,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
24 469,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Rytebłota Zakłąd Usług Leśnych Jan Wiśniewski
Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
13 872,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
13 872,00 zł
Minimalna złożona oferta:
13 872,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
13 872,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
13 872,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
Karbowo, ul. Małgorzatka 61, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
3 080,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 080,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 080,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 080,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 080,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, woj. kujawsko-pomorskie
3 914,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 914,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 914,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 914,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 914,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Lesnych BETULA Jóżef Brzozowski
Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
1 683,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 683,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 683,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 683,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 683,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakłąd Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
1 800,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 800,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 800,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 800,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 800,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
2 844,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 845,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 845,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 845,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 845,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r


Numer ogłoszenia: 534878 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r. dotyczące ochrony lasu i hodowli lasu oraz pozyskania drewna.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3927,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3914,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  3914,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3914,13


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, Karbowo, ul. Małgorzatka 61, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3080,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych BETULA Jóżef Brzozowski, Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1683,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1683,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  1683,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1683,21


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2844,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2844,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  2844,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2844,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Leśnych Jan Wiśniewski, Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14196,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13872,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13872,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13872,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14122,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14122,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  14122,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14122,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Leśnych Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 870,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  870,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  870,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  870,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24468,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24468,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  24468,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24468,60


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-12/2011, A- 2713-2/2011). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2012 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 01 Leśnictwo Bachotek 1. Zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem - w związku z wystąpieniem dużych szkód od zwierzyny, których nie można było przewidzieć wcześniej, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia sadzonek przed dalszym zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Zabezpieczanie drzewek przed gryzoniami - w związku z wystąpieniem dużych szkód wyrządzonych przez gryzonie w uprawach leśnych, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia szyi korzeniowej drzewk przed dalszymi uszkodzeniam. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Zakładanie osłonek - w związku z silnymi atakami zimy w ostatnich latach, oraz opadaniem igieł z pedu głównego zaatakowanego przez osutkę sosny, uprawy sosnowe narażone są na uszkodzenia od spałowania przez jeleniowate. Zachodzi więc pilna potrzeba założenia osłonek. Na etepie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 02 Leśnictwo Karbowo 1. Wycinanie krzewów - w związku zaplanowanymi pracami z pozyskania i zrywki drewna na początku 2013 roku konieczne jest przygotowanie dróg wywozowych poprzez wycięcie i wyniesienie krzewów zasłaniających światło dróg. Na etapie sporządzania planu podstawowego - w 2011 roku - nie można było przewidzieć, którymi drogami będzie prowadzony wywóz drewna w 2013 roku. Część nr 03 Leśnictwo Ostrówki 1. Wyorywanie bruzd z pogłębianiem - w wyniku wypadu drzew wskutek porażenia grzybami patogenicznymi w drzewostanie powstała luka. W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie gleby pod zalesienie. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Wykaszanie nalotów osikowych - w związku z intensywnymi opadami deszczu wiosną br. następił nadmierny rozwój nalotów osikowych, który zagraża istnieniu uprawy. Dlatego też konieczne jest pilne usunięcie nalotów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem - w związku z wystąpieniem dużych szkód od zwierzyny, których nie można było przewidzieć wcześniej, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia sadzonek przed dalszym zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1. Zbezpieczenie upraw przed zgryzaniem - w związku z wystąpieniem dużych szkód od zwierzyny, których nie można było przewidzieć wcześniej, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia sadzonek przed dalszym zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności 2. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1. Obalanie drzew trudnych - drzewa rosnące nad drogą krajową nr 15 są pochylone i stwarzają zagrożenie, dlatego zachodzi pilna potrzeba ich wycięcia. Pochylenie drzew nie jest zgodne z kierunkiem obalania. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Transport siatki - w związku z brakiem możliwości dostarczenia siatki do grodzenia upraw bezpośrednio do Leśnictwa Małki przez producenta, konieczny jest transport siatki z Leśnictwa Zarośle. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Cześć nr 08 Leśnictwo Rytebłota 1. Pozyskanie i zrywka drewna - w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na drewno, konieczne jest zwiększenie pozyskania i zrywki drewna w br. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Ścinka posuszu jałowego - w związku z wydzieleniem się posuszu w drzewostanie, konieczne jest jego usunięcie 3. Remont miejsca postoju - w wyniku dużego ruchu turystycznego w leśnictwie Rytebłota, uszkodzeniu uległo miejsce postoju pojazdów. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie niezbędnej napraw jesienią br., by miejsce postoju było gotowe wiosną przyszłego roku. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 12 Leśnictwo Bryńsk 1. Naprawa grodzeń - z powodu częściowego zniszczenia ogrodzenia przez zwierzynę, zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Na etepie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Naprawa grodzeń jest elementem planu podstawowego. 2. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Grodzenie upraw jest elementem planu podstawowego. 3. Zabezpieczanie drzewek przed gryzoniami - w związku z wystąpieniem dużych szkód wyrządzonych przez gryzonie w uprawach leśnych, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia szyi korzeniowej drzewk przed dalszymi uszkodzeniam. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 14 - Leśnictwo Długi Most 1. Wyprzedzające przygotowanie gleby - w związku z powstaniem luki w drzewostanie, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach - w związku z powstaniem luki w drzewostanie, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Sadzenie wielolatek liściastych - w związku z powstaniem luki w drzewostanie, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 16 - Leśnictwo Nowy Świat 1. Przygotowanie gleby pod poprawki - w związku z nadmiernymi wypadami sadzonek w uprawach leśnych, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Przekopanie gleby w miejscach sadzenia - w związku z nadmiernymi wypadami sadzonek w uprawach leśnych, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Naprawa grodzeń - z powodu dużej penetracji lasu przez turystów zniszczeniu uległo siatka na części grodzeń. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 4. Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną - w związku z wystąpieniem dużych szkód od zwierzyny, których nie można było przewidzieć wcześniej, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia sadzonek przed dalszym zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 5. Zabezpieczanie drzewek przed myszami - w związku z wystąpieniem dużych szkód wyrządzonych przez gryzonie w uprawach leśnych, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia szyi korzeniowej drzewk przed dalszymi uszkodzeniam. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności.