Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 53488420120 Data Udzielenia: 2012-12-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (9)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Długi Most Zakład Usług Lesnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
6 426,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
14
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 426,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 426,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 426,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 426,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
14 966,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
14 967,00 zł
Minimalna złożona oferta:
14 967,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
14 967,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
14 967,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Rytebłota Zakłąd Usług Leśnych Jan Wiśniewski
Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
1 744,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 744,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 744,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 744,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 744,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Karbowo Zakłąd Usług Leśnych Stanisław Filarski
Karbowo, ul. Małgorzatka 61, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2 306,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 307,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 307,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 307,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 307,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Górale Zakłąd Usług Lesnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, woj. warmińsko-mazurskie
7 800,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
7 800,00 zł
Minimalna złożona oferta:
7 800,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
7 800,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
7 800,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
298,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
298,00 zł
Minimalna złożona oferta:
298,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
298,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
298,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowec Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
2 275,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 275,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 275,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 275,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 275,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakłąd Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
38 229,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
38 230,00 zł
Minimalna złożona oferta:
38 230,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
38 230,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
38 230,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Zakłąd Usług Lesnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
Górzno, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
7 558,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-31
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
7 558,00 zł
Minimalna złożona oferta:
7 558,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
7 558,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
7 558,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 534884 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniająca z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r. dotyczące ochrony lasu i hodowli lasu oraz pozyskania drewna.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Leśnych Stanisław Filarski, Karbowo, ul. Małgorzatka 61, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2306,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2306,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  2306,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2306,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 298,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  298,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  298,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  298,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2275,2 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2275,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  2275,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2275,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Lesnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Lesnych Arkadiusz Karbowski, Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik, ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38229,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38229,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  38229,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38229,99


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Leśnych Jan Wiśniewski, Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1817,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1744,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1744,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1744,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6426,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6426,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6426,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6426,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłąd Usług Lesnych s.c. Marek, Bożena Sobotka, Górzno, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7558,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7558,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7558,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7558,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14966,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14966,62


 • Oferta z najniższą ceną:
  14966,62
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14966,62


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-12/2011, A- 2713-2/2011). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2012 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 02 Leśnictwo Karbowo 1. Zabezpieczanie drzew przed bobrami - w związku z wystąpieniem nieprzewidywanych szkód od bobrów, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia pni drzew siatką ochronną przed wystąpieniem dalszych szkód. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 03 Leśnictwo Ostrówki 1. Naprawa drogi - w związku z uszkodzeniem drogi podczas wywozu drewna, konieczna jest jej szybka naprawa, gdyż zrywka drewna do innych dróg wywozowych zwiększyłaby znacznie koszty pozyskania i zrywki drewna. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1. Zbezpieczenie upraw przed zgryzaniem - w związku z wystąpieniem dużych szkód od zwierzyny, których nie można było przewidzieć wcześniej, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia sadzonek przed dalszym zgryzaniem. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności 2. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Zabezpieczanie drzew przed bobrami - w związku z wystąpieniem nieprzewidywanych szkód od bobrów, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia pni drzew siatką ochronną przed wystąpieniem dalszych szkód. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 05 Leśnictwo Górale 1. Pozyskanie i zrywka drewna - w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na drewno, konieczne jest zwiększenie pozyskania i zrywki drewna w br. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Pozyskanie i zrywka drewna - w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na drewno, konieczne jest zwiększenie pozyskania i zrywki drewna w br. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Cześć nr 08 Leśnictwo Rytebłota 1. Zabezpieczanie drzew przed bobrami - w związku z wystąpieniem nieprzewidywanych szkód od bobrów, zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia pni drzew siatką ochronną przed wystąpieniem dalszych szkód. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 14 - Leśnictwo Długi Most 1. Pozyskanie i zrywka drewna - w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na drewno, konieczne jest zwiększenie pozyskania i zrywki drewna w br. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 15 Lesnictwo Górzno 1. Naprawa grodzeń - z powodu dużej penetracji lasu przez turystów zniszczeniu uległo siatka na części grodzeń. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 16 - Leśnictwo Nowy Świat 1. Grodzenie upraw siatką - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Przeciąganie drewna - z powodu braku możliwości wywozu uszkodzoną z powodu opadów drogą, konieczne jest przeciągnięcie drewna do innej drogi wywozowej. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Pozyskanie i zrywka drewna - w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na drewno, konieczne jest zwiększenie pozyskania i zrywki drewna w br. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności.